www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Blog


Debatforum WWW

Supplement til

  Per-Olof Johansson Litteratursiden, Allerød  


  opdateret 30. juli 2012
ARTIKLER

 

Artikler

Bidraget til, redigeret etc.

Faglitterære udgivelser

Bibliotek.dk's artikelindex

Udgivet som pdf-filer I [trykt eller utrykt]

Udgivet som pdf-filer II [utrykt]


Bogudgivelser: LÆS MIG!

Kun artikler af nyere dato samt artikler i visse tidsskrifter og aviser kan opsøges i tidsskriftsdatabasen.

Så her nævner jeg et og andet som er svært at finde og som jeg stadig holder for gangbart. Lokalpolitik stort set udeladt. Læserbreve er også udeladt. Fra ASK-Tidsskrift for Dansk Folkekultur har jeg ikke medtaget introduktioner, anmeldelser og småstykker (skrevet under mærket poj), skønt de set som helhed udgør vigtige markeringer.
Lejlighedsvis har jeg lavet en hjemmeside ud af en artikel og sat linket ind her. Siden foråret 2007 er jeg begyndt at tænke det som en opgave at lave de artikler, som jeg har på pc'eren, til pdf-filer og sætte dem på nettet med link herfra.

For ikke-trykte artikler se iøvrigt min hjemmeside. 

Den foragtede samaritan. Politica, 
Tidsskrift for politisk videnskab
5/1969 s. 18-28
En ærlig grundlov.
..heftet på paragrafferne
Jyllandsposten
19.9.1969
Mord i kirken 
[Ole Grünbaums bog om pastor Søbye]
Folkebladet  17.11.1971
Nøglehullet 3/2008 s.16-17
Billeder fra Marc Chagalls bibel Samvirke
22/1973 s.9-11
En folkelig drikkevises kulturhistorie
[En tur på stigen]
Samvirke
5/1974 s. 20-21
En skoleuge der var anderledes 
[Feature-uge på Skovvangskolen]
Samvirke
15. maj 1974
Focus på en anti-hykler.
[Johan Vogt]
Folkebladet
12.6.1974
Og dansen den går. Samvirke
8/1975 s.14-15
Sandheden skaber sig. Folkebladet
28.5.1975
Skal jeg spå dig?  MTM/Meddelelser til medlemmerne, Foreningen Danmarks Folkeminder 
4/1976
Keynes og Myrdal om økonomi og menneske Fremtiden
6/1976 s. 31 -41
Jeg læser manifestet. Allerød Posten
1.4.1976
Tillid til den skabende evne
[Johannes Hohlenbergs tanker om økonomi]
Fælleden
3/ 1977
Spå i det små. Folk og Kultur
1978 s.21 - 32
Apropos politiske mord. 
[W-A. Linnemann: Forkynderen]
Allerødposten
8.6.1978
Åreladning og Bonde-Practica 
PDF-fil 2,8 MB
nordnytt
6/1979 s.49-62
32 budskaber til det danske folk
[om danske valgplakater]
Samvirke
1/1980 s. 28-31
Introduktion til en hel menneskealder
[Anmeldelse af Joan Rockwell: Evald Tang Kristensen ]
Frederiksborg Amts Avis
10.6.1982
I dag vil ingen mere tale om folkeminder [overvejelser om folkeminder med udgangspunkt i Birgitte Rørbye: Folkloristiske Horisonter.
På vej til en kritisk teori om de folkelige erfaringsverdener (1982)]
Frederiksborg Amts Avis
3.5.1983
Nutidens folkekunst - et tabuemne ASK
1/1984 s.21-23
Benignitatis Humanae Finlandia Memor
[om 'finnebørn' ]
ASK
3/1985, s. 28-29
Pinsebrev 1989
[Under titlen: Pinsebrev genlæst ved Allehelgen]
Sandby Kirkeblad
November 1989
Den store demokratiske maskine står parat
[H. Fonsmark: Historien om den danske utopi, idet jeg inddrager Johannes Hohlenberg i debatten.]
Frederiksborg Amts Avis
27.8.1990
Til grin for egne penge. Frederiksborg Amtsavis
16.4.1991
De gemmer sig bag maden
[om danskerne, skrevet under pseudonym: Per Johansen]
Information
6.7.1992
Min Carl Larsson Aalborg Stiftstidende
13.7. 1992 [uforkortet version www 2012]
Carl Nielsens fire temperamenter Frederiksborg Amts Avis
7.12. 1992
Dette er mit legeme, dette er mit blod Sandby Kirkeblad
Marts 1993
Skillingsvisekongen Julius Strandberg og den svenske maler Carl Larsson Folkeminder
1/ 1999, s.7-9
Slöjd i ritens tjänst Hemslöjden
3/1999
Korgflätning på danska
[Else Marie Pedersen: Kurveflet]
Hemslöjden 3/2000
Uvidenhed om en stol
[En barnestol fra Fritz Hansen]
Nøglehullet - Nyt fra Lokalhistorisk Arkiv & Forening i Allerød Kommune
2/2000, s. 8-12
2/2001, s.16
Hundrede år uden for Sverige. Information
6.3.2000
Ib Spang Olsen 80 år 11. juni 2001 Allerød Bibliotek, udstillingstekst
uge 24, 2001
Over Øresund før Broen.

Svenskere på Københavnsegnen i 300 år

Anmeldelse trykt i
Folk og Kultur 2001  s.126 - 128
PDF på nettet 29.7.2012
Nordsjællandske keramikere - lige nu
Kunstavisen
7/2001
Græske vinde
[Kulturprojekt 'Liv og myte 2002' i Hillerød]
Kunstavisen
1/2002
Nordisk ler i Nordsjælland
[15 nordsjællandske keramikere på Marienlyst Slot
i Helsingør med temaet 'Nordisk Mytologi']
Kunstavisen
4/2002
Detaljer til syne
[ Udstilling af Gunhild Aaberg og Nanna Bisp Büchert]
Kunstavisen
6/2002
Verdens mærkeligste alterparti?
Mogens Koch i Lillerød Kirke
Nøglehullet - Nyt fra Lokalhistorisk Arkiv & Forening i Allerød Kommune
3/2002, s. 14-20
Julekurve
og andre dekorerede spånkurve

PDF-fil 2,34 MB
Husflid
6/2002, s.9-11
Giv mig i dag
mit daglige digt

Poesitur læser op i Nørre Alslev
Loland-Falsters Folketidende
17.12.2003, FT2 s.12-13
Nordisk note til
Daniel Fabre : Tecknens herde

Nord Nytt 84/2003
[Om Hyrdekalender og Bonde-Practica]
Nord Nytt
86/2003, s.111-113
Anmeldelse af
Lund og Sundberg (red.): Gatehus och gatehusfolk i skånska godsmiljöer


Folk og Kultur 2004
s.130-131
Korgmakeri i Lilleröd, Danmark English version
[I samarbejde med Kjell Arnoldsson]
Örkeneds Hembygdsförening
Verksamhetsåret 2003 s.8-15
20 år med Nøglehullet Ny Alder 4/2004 s. 18-19
H.C.Andersen i Allerød
[Han var der ikke! :-)]
Ny Alder
Nr. 2, 2005, s. 2-5
Samme i
Børne- og ungdoms-litteratur magasinet BUM, Jubilæumsnummer 06/07 s. 153-156
Lillerød Spånlamper
Arne Johansson

Nøglehullet 3/2007
Joachim Junge
Præst i Blovstrød
1791-1823

Nøglehullet 1/2008
Journalistikkens overmod Information 3.1. 2008
En mamutbog om smudsomslag
[Chip Kidd:Work 1986-2006]
Nyt for Bogvenner 2-3/2008 s.7
Harald Søbye (1908-2000)
i hundredåret

Harald Søbye i hundredåret. s 12 - 14
Hilsen til pastor Søbye/ fra Dag til Dag Politiken 29.9.2004. s. 15
Ufuldendt opgør. Anmeldelse af Ole Grünbaums bog: Mord i kirken. [jf. ovenfor] s. 16 - 17
Nøglehullet 3/2008 s. 12- 17
Harald Søbye i hundredåret [Referat af fejringen i Blovstrød kirke og sognegård.] Nøglehullet 1/ 2009 s. 12 - 13
Bispevisitats 1936 - 1853 [J.P.Mynster i Blovstrød-Lillerød og Lynge-Uggeløse sogne og skoler] Nøglehullet 3/2009 s.3 - 10
En mamutbog om smudsomslag
[Chip Kidd:Work 1986-2006]
Nyt for Bogvenner 2-3/2008 s.7
Hvordan er et rigtigt menneske?
digt
Tidsskriftet Ledsager Februar 2009 s.23
I et fremmed land
Hvordan politiet overreagerer - selvfølgelig i et fremmed land.
Kun på www
Danske i Sverige
Mange danskere har i tidens løb skrevet bøger fra rejser i Sverige. Her skriver jeg om et tilfældigt udvalg.
Kun på www.
Anskuelsestavler
Her skriver jeg om nogle overvejelser, som udstillingen 'Autopsi - mere end 500 anskuelsestavler' på den frie, efteråret 2009, gav anledning til
Kun på www.
I en boligforening
Digt
Splints & Co. 17 / 2009-Avner
og i
Beboerbladet for alle der bor i almen bolig.
Nr. 3 Augsut 2009 s. 20
En mindesten i Geddemosen
Om mindesten for 2. generation i Fritz Hansen- dynastiet Chr. E. Hansen, Lillerød
Nøglehullet
2/2009 s.13-15
Tolv juledages himmerige
Hellige Tre Konger blot een af de tolv juledage...
Frederiksborg Amts Avis 6.1.2010
Erindring og drøm
Digt op til årets Auschwitz-dag
Politikens digtspalte 26.1.2010
Lur og anskuelsestavler Nøglehullet 1/2010 s. 24 -27
Bøjlebænk [om bænk udført af Arne Bernhard Johansson, Lillerød] Husflid 5/2009 s. 12
Er der flere Oddershede-slægter? Thisted Dagblad 12.9.2011 s. 10 - 11
Kender du en spånkurv? Frilandsmuseets Venner Nyt 5 / 2011 s. 7
Min ”Øresundregionens litteraturhistorie” ”Poesiens steder – stedernes poesi”
Red. Erik Büchert 2011 s. 3-5
En tid med spånkurve [Et eksempel på at Internet kan skabe forbindelser, der ellers ikke var kommet i stand!]  Örkeneds Hembygdsförening årsskrift ’Verksamhetsåret 2010. s. 1-3
Vi skriver 2011 Politikens digtspalte 'Poetisk' 27.12.2011

BIDRAGET TIL, REDIGERET ETC.


Kommunernes Landsforening - styring og/eller demokrati?
En løbende undersøgelse, udført vha klager, avisindlæg og politisk aktivitet.
Allerød 1974 - 1993
Til 1982 Per-Olof Johansson og Ole Pedersen i forening, til 1993 Per-Olof Johansson alene.
Har mod materialepris kunnet bestilles hos sidstnævnte.

Plangruppe 81: Hør Her!
Kommentar til den offentlige høringsfase omkring Allerøds kommuneplanforslag.
Allerød 1981. [i redaktionen, vignetter]

Blandt vinderne af Dafolo prisen 1987
[med artiklen: Kommunen bør have et informationsudvalg i bogen: Fremtidens Kommune 1987.]
  I redaktionen for

Allerød Kommune i 25 år 1970 - 1995.
Allerød Nyt 13/95 Sektion 3.
[Kunne ikke indeholde alle indsendte bidrag.
Per-Olofs  bidrag til serien trykt i Allerød Nyt 14/95: Kom der kunst ud af Allerød]
 
 


 


 


www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW

@