www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Blog


Debatforum WWW

Bonde-Practica


Open publication - Free publishing - More bondepractica Rettet forår 2012


Per-Olof Johansson:

Allernyeste Vejledning
for den heldige finder af en Bonde-Practica
eller annonteret bibliografi. 2008

24 sider

ISBN 87-985452-8-0

PDF-fil til download 5 MB


Bonde-Practica har sin egen blog hos Wordpress.com:

Bonde-Practica
udvalg uge for uge

14.2.2010 Links pt på bloggen:

 Blidemåneds poesi


(tilføjet 29.04.09)

Hans Christensen Bartsker:

En liden bog om Allehånde sygdomme 1596 / 2002

Bearbejdet og kommenteret af Jørgen Ladefoged

Udg. af Forlaget Wormianum

Om relation til Bonde-Practica pdf


I Google Bogsøgning:

Bonde-practica: især med hensyn til at forudsee veirligets omverlinger ved naturlige midler

Af Lago Matthaias Wedel

Udgivet af J.H. Schuboth, 1821

Eksemplaret oprindeligt fra Harvard University, hvor den er indgået 1942, in memory of: Professor and Mis A. Lawrence Rotch.

A.Lawrence Rotch

Digitaliseret den 23. apr 2008

89 sider

At opfatte som en anti-bondepractica, da den tager udgangspunkt i naturiagttagelse for sine råd og afviser astrologi og gamle prognostica om Veirligets Forudsigelser.


I 1975 udgav jeg Bonde-Practica eller Veyr-Bog i et lille to-binds værk: En facisimile af en udgave fra 1744 og et kommentarbind. Siden har adskilligt føjet sig til og noget af dette har jeg nu samlet i et lille hefte som jeg kalder "Allernyeste vejledning for den heldige finder af en Bonde-Practica."

Heftet er anbragt i en pdf-fil, således at enhver kan downloade den og derefter udskrive den i den form, som ønskes. Jeg formoder det er en ganske lille skare som vil interessere sig for denne, men sikkert folk, der som jeg selv er engageret i sagen og som derfor kunne tænkes at have tilføjelser eller indvendinger. Kun er at sige, at sådant vil være meget velkomment.

I 2007 satte jeg en kort omtale af Bonde-Practica på nettet til fri download, og den indgår selvfølgelig i den nye fil.

Linkene fra filen fra 2007 kommer her:

____________________________________

 

Links og litteratur,

short version…

 

Per-Olof Johansson: Bonde-Practica eller Veyr-Bog.

Bd. 1: Udvalg, omtale, bibliografi, litteratur.

Bd. 2: Faksimile af udgave 1744 [København 1975]

Vejrbog

Per-Olof Johansson: Vejrbog for hvermand

Anmeldelse af  Jesper Theilgaard:
50 vejrvarsler der [måske] virker. 2005

http://per-olof.dk/vejrmand.htm  

 

Månedsbillleder:

Per-Olof Johansson: Middelalders og nutids måneder

Det Kongelige Biblioeks tidsskrift MAGASIN nr. 2, september 1999, 14 årgang.

http://per-olof.dk/cdt/months.htm  

 

Åreladning:

Per-Olof Johansson:Åreladning og Bonde-Practica, Nord Nytt nr. 6, 1979

(litt. henvisninger) PDF-fil 2,8 MB

http://www.per-olof.dk/nornyt79.pdf  

 

Per-Olof Johansson: Åreladning

ASK Tidsskrift for dansk folkekultur 4/1986

s.7-10

 

Folkelig videnskab:

[Definition af ] folkeskrift

Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk, 1991, bd. 1 s. 236 ff

(artikel af poj)(litt. henvisninger)

 

Per-Olof Johansson: Folkelig videnskab

ASK Tidsskrift for dansk folkekultur 2/1985

s.21-23

 

Hyrdekalendere

Per-Olof Johansson:: Nordisk note til Daniel Fabre: Tecknens herde.

Nord Nytt nr. 86, April 2003 s. 111 ff

http://per-olof.dk/cdt/fabre.pdf  

 

Musik

Per-Olof Johansson: De fire temperamenter

Kronik i Frederiksborg Amts Avis 7.12.1992. –apropos Carl Nielsens symfoni.

 http://www.per-olof.dk/4temp.htm  

 

 

 

 

 

 


www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW

@