www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW


Debatforum WWW

Vejrmand med vejrbog for hvermand

 

Vejrmand Jesper

Bonde-Practica
Resume af min beskæftigelse
med Bonde-Practica: som PDF-fil

Indgangsvinkler til Bonde-Practica

Vejledning for den heldige finder af en Bonde-Practica

Eksempler på vejrbøger

De fire temperamenter

Spørgsmål til læseren

Bondenisse i Brugsen 2008

 Forsideillustration Bonde-Practica 1744

  Forsideillustration til Bonde-Practica 1744, som lignede både tidligere og senere udgaver: Man ser den vise og vejrkyndige vejlede bondemand og bondekone

Vejrmand Jespers
vejrbog for hvermand

Jesper Theilgaard:
50 vejrvarsler der [måske] virker. 138 s.
Gyldendal 2005

Adskillige mænd og kvinder kan efterhånden gøre krav på titlen af vejrmanden/vejrdamen. Der er skabt præcedens for at tv-præsentationen af vejret samtidig skaber en kändis af dimensioner. Man kan ikke sige, at de alle ligner hinanden, nej hver får lov til at udfolde sit personlige potentiale. Man kan ved at zappe på de 35 kanaler, man har til rådighed, få fornemmelsen af at der andre steder er opstillet andre kriterier for udvælgelse af personen til jobbet end i Danmark. Som om det kvindelige køn er overrepræsenteret. I Danmark er der ganske givet også taget den slags hensyn, men sagligheden gives der vist ikke køb på.

Jesper Theilgaard virker som den afdæmpede type, men ser man på de produktioner af materiale han har gang i uden for tv-skærmen, får man fornemmelsen af en stærkt udfarende kraft, der ikke blot gør ham til vejrmand, men til vejrmanden i bestemt form. Det opdager jeg, fordi jeg ville sætte nogle ord på nettet om vejrbøger i almindelighed og genren i særdeleshed med udgangspunkt i hans seneste bog om vejrvarsler og deres forhold til, hvad vi i dag ved om vejret.

Han står midt i en genre - at fortælle om vejret for hvermand - hvor det må fremstå som en biting at trække linjen op fra fortiden. På den anden side - når indgangsvinklen denne gang er så historisk som vore vejrvarsler kunne denne side af sagen måske have fortjent lidt mere opmærksomhed.

Dog er valget fuldt forståeligt. For emnet er så omfattende og broget at det kan være svært i populær form at give et omrids af det. Han lægger så vægten på de spor som fører frem til den videnskabeligt funderet vejrudsigt, vi kender i dag. Hvor han har hentet de 50 vejrvarsler fra, hører vi kun lidt om.

Jeg vil her komme med en randbemærkning fra egen horisont til til genren og især til det indledende afsnit "Gamle vejrvarsler". Vejrvarslers mangel på troværdighed må også i fortiden have været et gennemgående tema i snak om vejret. Når de alligevel ikke er blevet forkastet, var det måske på grund af deres ordkvaliteter, simpelthen deres poesi. Nogle tog blot varslerne for givne og lavede en forlagsartikel ud af at bringe dem videre - andre så vejen frem i at bekæmpe dem. I hele Europa huserede denne kamp, og en af de forlagsartikler som holdt ud i flest år er bogen "Bonde-Practica eller Veyr-Bog", et samleværk fra begyndelsen af 1500-tallet, udformet i Tyskland men med udbredelse over hele Europa. Vejrbogen havde været et lille skrift for sig, i sig selv mest afskrift af tidligere materiale! - inden det blev heftet sammen med Bondepracticaen, hvis oprindelige bestanddel var en forudsigelse af det kommende års vejr og begivenheder udfra vejret de 12 juledage. Denne metode kendes som "Julemærker", idet bonden på loftsbjælken betegnede den aktuelle juledags vejr for tilsvarende måned i det kommende år. Formentlig gammel tradition spredt gennem kirken fra kirkefaderen Beda, men måske vedligeholdt i kraft af Bonde-Practica. I Danmark holdt "Bonde-Practica eller Veyr-Bog" sig i næsten oprindelig udformning i 300 år. I Sverige kan den stadig fås i supermarkedernes bogsalg. I svenske antikvariater ser man, at den igennem 1900-tallet er kommet i mange udgaver, en enkelt version i samlet oplag på flere hundrede tusinde. Udover alle bogens regler om livet i øvrigt er en del af den helliget vejr og vind, og også bøndernes vejrvarsler. Skønt disse alle er oversat fra tysk, har de altså haft liv i Danmarks litteratur i 300 år. Om bønder vitterlig har læst/haft den er et af de spørgsmål, der aldrig vil blive givet svar på, men enkelte optegnelser har vi da, der vidner herom. Vi ved også, at de købte almanakkerne og læste dem, så hvorfor skulle de ikke læse Bonde-Practica? Svaret er nok afhængigt af, hvilket af de 3 hundredår vi taler om. Selvom den ophørte med at udkomme i begyndelsen af 1800-tallet levede dens ry videre i den grad, at der kunne drives folkelig satire ud fra den så sent som i 1885. I Sverige holdt bogen sig i live længere end i Danmark, så langt op i tiden at det gav mening at samle op på hvad folket sagde om Bonde-Practica i 1940'er og sammenligne med, hvad der faktisk stod. Det var sjældent samme sag, men bogen var i hvert fald kendt som autoritet. Vejrbogen var kun en af indfaldsvinklerne, som sagt, den var lægebog og almen livsvejledning med horoskoper. Som samleværk var Bonde-Pracitca en popularisering af sin tids videnskab, som tog udgangspunkt i de fire elementer, hvor så astrologien indgik som delvidenskab. Da naturvidenskaben sejrede døde bogen ikke, men blev nu at opfatte som overtro, som gik i eet med trolddomsbogen Cyprianus, som imidlertid er en helt anden historie.
Der opstod en ny genre kan man sige, nemlig bøger som argumenterede direkte eller indirekte mod Bonde-Practica. Måske bevarede de noget af navnet, måske lod de lay-out ligne og derfor har jeg (1976) fundet det berettiget at døbe genren "Anti-Bonde-Practica".

I bogtrykkerkunstens barndom var kalendere evighedskalendere og ikke helt lette at håndtere. Da nogen fandt på at udgive almanakker gældende for et år ad gangen forvandledes det meste indhold i evighedskalenderen til noget der kunne trykkes som tillæg til almanakkerne og gemmes fra år til år. Som sådan fungerede f.eks. Bonde-Practica. Som forlagsartikel betød dette selvfølgelig, at denne ikke blev så saftig forretning som almanakken.

Her ser det ud som om Jesper Theilgaard har lagt et Columbus-æg. For han udgiver kalendere (almanakker) men supplerer med nyt stof hvert år, hvert år fra nye vinkler. Uden at have en pind forstand på den meteorologiske forskning får man indtryk af, at populariseringen er seriøs, uden at give køb på underholdningsværdien. Han har også skrevet den generelle popularisering om vejret "Vejret omkring os" som er kommet i 4. oplag. Han har skrevet fire børnebøger om regn, sol, blæst og sne. Kald ham afdæmpet!

Den nyeste bog "50 vejrvarsler der [måske] virker" er både underholdende og belærende, et tværvidenskabeligt populariseringsprojekt. Det kan man altid føle sig lidt usikker overfor - her mødes folkemindevidenskab og meteorologi - og sikkert også andre videnskaber!. Andre må bedømme det videnskabelige aspekt. Men den tillid Jesper Theilgaard indgyder på skærmen smitter af på ens læsning, jo dette er et yderst læseværdigt projekt. Illustrationerne er som han selv (sic!) siger det "livagtige og muntre". De illustrerer rent faktisk teksten, hvorfor det mest spøjse billede er det som illustrerer mundheldet: "Som vejret er på de 40 ridderes dag således vil det være de næste 40 dage.". Her ser man de 40 nøgne riddere, dydigt med ryggen til, stående på isen omgivet af bjerge - inden de er frosset ihjel. Først når man har læst teksten, forstår man - hvor andre tegninger repræsenterer en genvej til teksten

Jesper Theilgaards hjemmeside:

http://www.vejrforedrag.dk/


Bonde-Practica

Johansson, Per-Olof: Bonde-Practica eller Veyr-Bog. Bd. 1: Udvalg, omtale, bibliografi, litteratur. Bd. 2: Faksimile af udgave 1744 [København 1976]

    Faksimile Bonde-Practica 1744 og Per-Olof Johansson: Bonde-Practic eller Veyrbog 1975

To i een: Faksimile af bogen fra 1744 og ledsageren, en bog om samme med et fyldigt udvalg af teksten i forsøgsvis ny orden!

Jeg havde fundet en las af en bog, som jeg ikke kunne tidsbestemme. Kun langsomt åbnede den sig, jeg læste om den, skrev om den og fandt lykkeligvis en bogtrykker (Fihl Jensens Bogtrykkeri) og en klichefabrik (Dansk Kliché Fabrik) som ville trykke bogen som privattryk, som nytårshilsen til deres kunder. For Foreningen Danmarks Folkeminder turde ikke binde an med projektet. Jeg fik dog Iørn Piø med på at være min konsulent, hvilket både det færdige resultat og jeg havde stor glæde af. Min del af oplaget, som i alt var på 1000 eksemplarer blev solgt gennem Foreningen Danmarks Folkeminder, som således var forhandler, ikke udgiver. Når jeg noterer det her, for at det dog skal stå et sted, skyldes det, at litteraturfortegnelser tit angiver foreningen som udgiver og oven i købet kun anfører faksimiledelen. Men det er altså et sammenhængende projekt, hvilket dels fremgår af forordet, dels af at de to bind forhandledes i et fælles omslag!


Indgangsvinkler fra/til Bonde-Practica

Kalendertillæg:
Nils Lithberg: Computus 1955

Månedsbillleder:
Per-Olof Johansson:
Middelalders og nutids måneder
Det Kongelige Biblioeks tidsskrift MAGASIN nr. 2, september 1999, 14 årgang.

Åreladning:
Per-Olof Johansson:Åreladning og Bonde-Practica, Nord Nytt nr. 6, 1979
(litt. henvisninger) PDF-fil 2,8 MB

Folkeskrift:
Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk, 1991, bd. 1 s. 236 ff
(artikel af poj)(litt. henvisninger)

Vejrbog:
Gustav Hellmann: Versuch einer Geschichte der Wettervorhersage im xvi Jahrhundert 1924
Sigfrid Svensson: Bondens år. 1945

Livets aldre: (svenske Bonde Practica):
Erik Dal: The ages of Man and the Months of the Year.. Kbh. 1980 (litt. henvisninger)

Hyrdekalendere
Per-Olof Johansson:: Nordisk note til Daniel Fabre: Tecknens herde. Nord Nytt nr. 86, April 2003 s. 111 ff

Anti-Bonde-Practica
Hans Ellekilde (udg.) Henrick Thomæsøn Gerner: Hesiodi Dage eller Rijmstock. 1942
- og mange andre.

Boghistorie
Henrik Horstbøll: Menigmands medie. Det folkelige bogtryk i Danmark 1500-1840. 1999, s. 563 ff.

ASK Tidsskrift for dansk folkekultur
4/1986, s.7-10:
Per-Olof Johansson: Åreladning
2/1985 s.21-23:
Per-Olof Johansson: Folkelig videnskab

Astrologi
Emblemer
Månedsvers
Salmebøger fra 15-1600 tallet
Lægebøger
Planetbøger


Tilfældige eksempler på vejrbøger

F.M.Friis (udg.): Peder Jacobsen Flemløses elementiske og jordiske Astrologie om Luftens Forandring etc. (1591) Kbh. 1865.

Bengt af Klintberg: En liten Väderbok. 1996 (litt. henvisninger)

Ib Askholm: Gamle danske vejrvarsler (litt. henvisninger)

N.P.Schøler: Vejrprofeten. 1989 (Bind 1: Faksimilie , bd.2 Artikel og optryk)

Karsten Lindhardt: Det danske vejr. 1997 (Tillæg til Familie Journalen nr. 22 1997!)

Hrolf Thorulf: Vinden tuder til regn. 1983

Hrolf Torulf: Når egen springer ud.. 1984


Spørgsmål til læseren:

Hvem kender Thiele: "Liden ny vejrbog" 1779

email til Per-Olof Johansson

 

 


www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW

@