DEBATFORUM WWW | Per-Olof Johansson| Mail til per-olof.dk


Fem indlæg
ikke fra Politiken -

Rapport fra fronten -
Appellen til poeterne
Argumenternes sammenbrud
Argumentets krise
Er Skåne en religion?

Per-Olof Johansson

Som læserbrevskribent, der får indlæg trykt, kan man undre sig over, at man ikke får reaktioner på måske skrappe påstande. Som læserbrevskribent, der ikke får trykt indlæg, véd man, at forklaringen er, at avisen ikke trykker svarene.
Med WWW er der for den sidste slags læserbrevsskribenter indledt en ny æra. Svaret kan under alle omstændigheder offentliggøres. Man kan ikke tvinge nogen til at spise maden, men man kan da i det mindste sætte den frem på bordet.
I Politiken for den 9.12.1997 har tegneren og forfatteren Ib Spang Olsen skrevet et indlæg om “Det nye højre”, hvor han argumenterer for, at det næste trin i det nye højres fremvækst efter succes med at avle fremmedhad vil være ødelæggelsen af velfærdsstaten. Det er jeg som læser glad for bliver sagt. Men jeg savner nogle indlæg , der svarer på de tråde, som andre indlæg har startet i samme debat.
Jeg har i løbet af efteråret 97 skrevet tre indlæg til Politiken, som svar på indlæg i debatten om de fremmede. Jeg har ikke fået dem trykt, men føler et behov for at kunne pege på, at argumenterne eksisterer. Jeg mener det er vigtigt ikke kun at udtrykke sig i almene vendinger men også at besvare konkrete indlæg. - Pladshensyn er svaret fra avisen på, hvorfor der ikke gives mulighed for at svare i debatter den selv lægger op til. I disse tre tilfælde er det i hvert fald undgået min opmærksomhed, hvis andre har haft lejlighed til at svare. “Den som tier samtykker” lyder et gammelt ordsprog. Det bliver jo til, at man tror den samtykker, som tvinges til at tie.


Rapport fra fronten -

Per-Olof Johansson
(2. generations indvandrer)

Som en “Rapport fra fronten” beskriver underrubrikken Tommy Magnussens indlæg den 12. nov. i Politiken. Hans beskrivelse af kulturmødet danske skoler / indvandrere virker troværdigt. Løsningen på vanskelighederne ser han i en bedre afvejning af de pligter og rettigheder som møder indvandrere og flygtninge.
Bagsiden af hans rapport er så det billede, den giver af indvandrere og flygtninge. Det er debattens traditionelle: De modtager villigt rettighederne men snyder på vægten med pligterne. Han undgår behændigt detaljeret at beskrive indholdet af opfattelsen på den meget lille hellige gruppe, som han siger lever af at sige de populære ting og hænge andre indsigtsfulde personer ud. Men hvis det den gruppe siger er, at løsningen på problemet må indeholde respekt for de fremmede kulturer, så kan man kun være enig med den. Der er intet i Tommy Magnussens indlæg der signalerer en sådan respekt. Hans respekt starter der, hvor en indvandrer eller flygtning sætter alt ind på at lære dansk og forstå hvordan begreberne rettigheder og pligter er skruet sammen i Danmark!
Nu er der jo rent faktisk en hel del dansk-danskere som heller ikke har forstået, hvordan de ting er skruet sammen. Der er jo adskillige snabler i de offentlige kasser, sågar nogle vi har svært ved at opdage. Der er jo mange slags forældre der ikke kommer til forældremøder. Også så videre. Jeg finder det kan være fuldt ud respektabelt at både udvandre og flygte fra sit land uden derfor at ville opgive sin egen kultur.
Det må da også være en tankegang, som ikke er danskere så fremmed. Hvor mange danskere slog sig ned i Kalaallit Nunaat og indrettede sig efter landets opfattelse af rettigheder og pligter, endsige lærte sig sproget?
Hvordan sker vor formidling af “rettigheder og krav” så til den som slår sig ned i landet? Tommy Magnussen beskriver problemer men gør sig til af at præsentere løsninger. “Normalisering i forhold til de krav, der almindeligvis stilles til borgere i dette land.” Et rigtigt skranke-pave-svar. Langt hen ad vejen er vi kommet af med skrankepaverne ved at kræve, at de skal tale et sprog og opføre sig på en måde, som brugeren forstår. Tænk hvis de gamle skrankepaver havde stillet krav om at få en tolk til rådighed, så deres budskab kunne formidles!
Hvad de forlangte var, at vi skulle forstå deres form for “dansk”. Og jeg kan ikke se andet end at det er præcis den “løsning” Tommy Magnussen kommer med.


Argumenternes sammenbrud

af Per-Olof Johansson.

Mogens Camre skrev en kronik i Politiken 30.9.1997 om kulturernes sammenstød, som har kaldt på mange kommentarer. En af vanskelighederne ved at gå ind i debatten på det grundlag har for mig været, at Mogens Camre behændigt stiller sig an som rapportør. Det bliver således ikke ham, man debatterer med, men med de mennesker, som har de holdninger han refererer.
Den 1.12. er der så atter et indlæg i denne tråd., af Bent Larsen. Et udmærket eksempel, for det kunne være en af Mogens Camres hjemmelsmænd. Men derefter får jeg et nyt problem. For hvordan og hvorfor debattere med nogen, som ganske åbenbart giver argumenter en god dag, og henter de oplevelser de skal bruge, for at give deres følelser frit løb?
Jeg prøver at begynde der, hvor Bent Larsen siger: 'Vi kan ikke blive ved med at optage, for strømmen har ingen ende og vil forstærkes. Er det racistisk at synes, at det er vores land'
Første punktum er et stærkt argument. Ifølge denne opfattelse vælter de fremmede ind over landet og det bliver kun værre. Det er naturligvis sørgeligt, at verden er i en sådan forfatning, at flere og flere mennesker føler sig foranlediget til at forlade deres hjemland. Hvis det er det, der bliver værre og værre, så er det Bent Larsen foreslår, at vi skal stille os på det værres side og forhindre folk i at komme op i redningsbåden. Vel ikke helt, for han siger:' Jeg vil gerne hjælpe somalierne i Somalia -'. Det er da et vigtigt signal, men som landet ligger et det jo et statement, som det er vanskeligt at sætte realiteter bag. Og når det er tilfældet, er argumentationen brudt sammen. Bent Larsen og de, der deler hans synspunkter, vil både blæse og have mel i munden. Rent faktisk åbner Danmark ikke bare grænserne for flygtninge og slet ikke for indvandrere, så hvis det bliver værre og værre er det, fordi forsøget på at holde Danmark som flygtningefri enklave ikke kan modstå virkelighedens pres, hvad enten vi kan lide det eller ej. Hvis det virkelig er sådan, så er det racistisk at mene, at 'Danmark er vores land'. Verden er vores verden og derfor er flygtninge også vores problem. Men er det virkelig i den takt fremmede vælter ind over os? I hvilken takt, der kommer fremmede, har intet at gøre med, om Bent Larsen har arbejdet med åndssvage og psykotiske og om han har arbejdet to år i Østafrika eller om han hele sit liv har været medlem af Det Radikale Venstre og om hans kone er sygeplejerske og ligeledes radikal. Som for at sætte trumf på siger han, at han godt vil hjælpe somalierne i Somalia 'men ikke somaliske narkohandlere på Vesterbro'. Det er virkelig forplumring af debatten. Somalierne i Danmark sættes lig med narkohandlere på Vesterbro? Jeg vil gerne tro, at der kan fremvises statistikker som viser, at fremmede har større kontakt med politiet end dansk-danskere, men jeg kan også se, at hvis man hænger Bent Larsens skilt 'narkohandler'på dem og derfor på forhånd gør dem til udstødte, er det denne udstødelse som vil forstærke den tendens.
Det for mig klareste bevis på argumenternes totale sammenbrud i Bent Larsens indlæg, det er, hvor han indfører en personlig tragedie i argumentationen. Hans efter en brand genopførte hus får en værdi som gør, at han ikke som pensionist har råd til at bo i det. Han ser for sig, hvordan der vil flytte flygtninge ind i hans tidligere hus, flygtninge ' som jo naturligvis får deres penge af det danske samfund'. Her ser vi i renkultur, hvordan flygtninge gøres til syndebukke i den personlige tragedie. De flygtninge der - kun eventuelt - flytter ind i Bent Jensens hus, har jo intet med den tragedie at gøre. Man må tro at Bent Jensen er blevet drevet fra hus og hjem for at give plads til flygtninge. Det er jo det rene sludder. Bent Jensens tragedie er ham selv åbenbar - somalierne, der flytter ind, er ikke ofre for en tragedie, nej det er en bande narkohandlere som lever højt på at nasse på samfundet, det er dét denne følelseskaskade skal få os til at føle . Føle, ikke tænke, for hvis man tænker sig om opdager man, hvad hensigten bag argumenternes sammenbrud er.
Bent Larsen nyder den ære at få illustreret sit indlæg med et billede af en anden Larsen, nemlig Johannes Larsens maleri af udsigt fra huset i Kerteminde: Sommer, solskin og blæst, fra 1899. Et billede vi danskere kender så godt, at Politiken ikke mener dets oprindelse bør anføres. Med den takt, der kommer fremmede ind i dette land, og hvis vi møder dem på en fornuftig og menneskelig måde, så vil deres efterkommere føle det Danmark, som det billede sender os en hilsen fra, som også deres Danmark. De fremmede forbliver kun fremmede, hvis omgivelserne fastholder dem i denne position. Den takt, jeg forholder mig til, finder jeg oplyst i Dansk Flygtningehjælps pjece: 25 spørgsmål og svar om flygtninge fra april 1997.
Bent Larsen siger: 'Men jeg er ikke racist og deltager ikke i nogen højrebølge, men jeg kan ikke acceptere det, der sker.' Man skal ikke acceptere narkohandlere på Vesterbro hvad hudfarve de så end har, man skal ikke acceptere momssvindlere, hvilken nationalitet de end har. Det er selvfølgeligheder. Men hvis man opgiver at argumentere og holder sig til sine følelser, kortslutter avishistorier med egne tragedier, ja så flyder man nu engang med på højrebølgen, lige meget hvor mange år man har været medlem af Det Radikale Venstre.

**********************************************

DEBATFORUM WWW | Per-Olof Johansson| Mail til per-olof.dk