www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Blog


Splints & Co. 23 / 2011

Journal of Scandinavian Poetry on the Web/Tidsskrift med nordisk poesi på Nettet
Efterligning af kinesisk skrifttegn for morbærtræ: Hvoraf man måtte plukke så meget, man ville
Per-Olof Johansson and others/..og andre

Oversigt over Splints & Co 1996 til dato...

Medlem af Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter

Splints & Co ISSN 1396-867X

 

Tema

Patientdigte


Kolofon

Splints & Co. 23 / 2011
forside http://per-olof.dk/splnt_23.htm
materie http://per-olof.dk/splnt_23.pdf

32 sider

Splints & Co.
Journal of Scandinavian Poetry on the Web/ Tidsskrift med nordisk poesi på Nettet
Per-Olof Johansson and others/
..og andre
http://perolofdk.com/readme.htm

Netbaseret poesitidsskrift siden 1996

ISSN 1396-867X

Medlem af Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter http://kulturtidsskrifter.dk/

Udgiver Per-Olof Johansson


Indhold

Bodil Weyde side 5 - 10

Niels Hav side 11 - 12

Lena Krogh Bertram side 13 - 19

Per-Olof Johansson side 20 - 29

Bue Nordström side 30

Pia Valentin Lorentzen side 31

Bo Lille side 32

Splints & Co. 23 / 2011

download.
http://per-olof.dk/splnt_23.pdf


Tema: Patientdigte
Hvad er det?


Hvad er et patientdigte? - spurgte flere, som jeg opfordrede til at deltage i dette
temanummer.
Jeg havde skrevet ’Ord til lægen’ og syntes man kunne kalde det et patientdigt,
men jeg definerede det nu ikke nærmere i min opfordring – feltet burde være
åbent. Heldigvis, som du ser, det lykkedes mig at samle bidrag til dette nummer
23 af Splints & Co. – og glad er jeg for Co.
Jeg synes bidragene ligger temmelig langt fra hvad tabloidpressen byder på, når
sygdom er temaet.
Det kan være trættende at tale meget om sygdom – det kan også være krænk-
ende at lade som om, det ikke eksisterer. Her er så nogle bud på indgangsvinkler
til den nødvendige samtale.
Splints & Co. 23 / 2011 har en slags forside med denne hjemmeside,
hvorfra indholdet her downloades.
http://per-olof.dk/splnt_23.pdf

Splints & Co
Hvad er det?


Splints & Co. udkom for første gang i 1996, og som noget dengang helt usæd-
vanligt udelukkende som nettidsskrift. Ved erhvervelsen af ISSN- nr. og ved
optagelse i Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter var det dermed lyst i kuld
og køn som TIDSSKRIFT. Teknisk har tidsskriftet dog ikke ligget i forreste
række, først og fremmest fordi jeg har fastholdt selv at stå også for denne side af
sagen, og fordi jeg ikke ønskede at søge støtte til projektet. Det var mig om at
gøre at være ganske uafhængig. Men i modsætning til måske andre har Splints
& Co. jævnligt været på nettet siden.
E-bøgerne er til debat. I og med at dette nummer som flere tidligere er udformet
som en (trykklar) PDF-fil, er det også at forstå som en e-bog.

Nogle mener, at det er et handicap, når e-bøger på denne måde er gratis. Jeg
mener imidlertid ikke, at Splints og Co. er i en situation, hvor det kan være an-
derledes, at være frontløber her og kræve betaling ville formentlig betyde, at
tidsskriftet slet ikke udkom. Men selvfølgelig mener redaktøren principielt, at
både en arbejder og en digter er sin løn værd. Læseren må derfor opfatte dette
som en gave.


Per-Olof Johansson


www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW

@