www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | LAFAK-Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Allerød Kommune


Lurerne fra Brudevælte

FORTIDSMINDE skilt & plads

Wiev from Brudevaelte

View from Brudevaelte

Det sted, Brudevælte Mose i Nordsjælland, hvor det første og største fund af bronzealderlurer blev gjort i 1797 har hidtil været temmelig ukendt. For de fleste blot et navn i en bog. Nu er der sket noget. I august 2003 er der blevet opsat et skilt ved Kollerødvej i Allerød ud for det sted, hvor fundet skete. Desuden er der opsat et fortidsmindeskilt ved vejsiderne, således at den forbikørende kan blive opmærksom på, at her er et sted, som er et stop værd.

Billeder

Teksten på skiltet

Bog om
Brudevæltelurerne

Artikel om bogen


Links til LAFAK m.v.
LAFAK
Nat.Mus.: Guder og grave
Om lurer
Læs mere...
En lur på Eremitagen
Oldtidsbygden
Solevad - nabo til Brudevælte

Brudevælte/Brudevaelte:
Google Earth:
Latitude: 55°51'20.98"N
Longitude: 12°17'15.54"E
Brudevaelte in Google Earth
Accepter 'Gem' og derefter 'Åbn'

Lynge - hvor/where?
Hør lyden / hear the sound
Fejl i leksikon
Lure aus Garlstedt in Niedersachsen

In English

Music with Bronze Age Lurs

Billeder med lur - et ideudkast

Brudevæltelurerne som brand for Allerød

Fotos oktober 2003 © per-olof johansson

 

 

 
   
En oplysningstavle opsat på Initiativ fra Rotary Klub, Allerød (finansierede tavlen)
Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Allerød Kommune og designer Marianne Østergaard (udførte tavlen)
og Allerød Kommune (planerede, stillede plads til rådighed og opsatte skilte)

 


 Redaktion:

Per-Olof Johansson,

Ole Høegh Post og

Birthe Skovholm

Brudevæltelurerne
verdens første og største lurfund

Bogen om Brudevæltelurerne udkom 7. oktober 2005.
Bogen er på 120 sider, rigt illustreret og i stort format. Vejl. udsalgspris: kr. 235,- plus porto og forsendelse.
Fortællingen om verdens mest imponerende lurfund er både arkæologi, Danmarkshistorie og lokalhistorie og fremlægges hermed for første gang i sin helhed.


Forfattere: museumschef Finn Erik Kramer, lokalhistoriker Per-Olof Johansson, lokalhistoriker Ole Høegh Post, cand.mag. Karen Andersen, musikarkæolog Cajsa Lund og arkivleder Birthe Skovholm.

Bogen kan købes på Lokalhistorisk Arkiv, Kirkehavegård, Kirkehaven 10, 3450 Allerød eller bestilles på lafak@lafak.dk
Læs nærmere på
LAFAKs hjemmeside

Om bogen, tilblivelse og Indhold
Seks lurer fra Allerød - Brudevæltelurerne
Artikel af Per-Olof Johansson, trykt i Flensborg Avis 11.11.2005  

 


Lurerne fra Lynge - verdens største lurfund

(planche-tekst)

Under tørvegravning i den nu forsvundne Brudevælte Mose her ved Fuglerupgaard fandt gårdejer Ole Petersen i juni 1797 hele seks imponerende bronzehorn af indtil da ukendt type. Seks uger senere opgravede han de tilhørende mundstykker. Hornene dateres til 800-700 f.Kr.

I arkæologiens barndom for mere end 200 år siden blev dette første - og største - fund af bronzealderens pragtinstrumenter registreret som LURER. Navnet blev lånt fra de nordiske sagaer fra vikingetiden, der er omkring 1.500 år senere end lurerne.

Lurer er svunget symmetrisk i par, der stemmer i samme tone. De mere end 2 meter lange lurer blev for knap 3.000 år siden fremstillet i en kompliceret støbeteknik. De er gennem generationer blevet benyttet tilceremonier, indtil de af ukendte årsager blev ofret i mosen.

De fem af Brudevæltelurerne kan ses på Nationalmuseet i København; den sjette blev

foræret den russiske zar i 1845 og findes på Eremitagemuseet i Sankt Petersborg.

Siden 1797 er der fundet omkring 30 lurpar - eller dele af lurer - i Danmark, Nordtyskland samt det sydlige Norge og Sverige.

Langt de fleste lurer er fra det nuværende Danmark og alle er fundet i tørvemoser.

I nyere tid har man af og til spillet på de originale lurer og især de velbevarede Brudevæltelurer er kendt fra musikindspilninger.

Som de først fundne og mest fuldendte er disse lurer desuden blevet afbildet og kopieret mange gange. Kopierne kan opleves i vor tids lurfanfarer ved særlige højtideligheder.


www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Allerød Kommune