www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Blog


This homepage in English

Debatforum WWW

Hvorfor hedde Oddershede?


Endelig fandt vi det--- (beg. af 1980'erne)


Find Oddershedevej i
Google Earth:

Oddershedevej, Thy

(accepter 'Gem' og derefter 'Åbn')


Vi kom igen år efter..

 


Gå på Facebook og tilmeld dig gruppen 'Oddershede'!


Per-Olof Johansson:
Er der flere Oddershede-slægter?
Artikel i Thisted Dagblad 12.9.2011.


Her kan man læse om oprindelsen til navnet Oddershede. I dag er navnet knyttet til en gård på stedet, samt vejen som fører derop. En slægt bærer navn efter gården:

Slægten Oddershede fra Hillerslev sogn
om Lars Peter Knudsen Oddershede, født 1824, og hustru, deres forfædre og efterkommere
Skals: Nordisk Slægtsforskning 1980.
Herfra ved jeg at, Knud Andersen køber Oddershedegård i 1830.
Hans Søn Lars Peter Knudsen Oddershede køber Oddershedegård af sin far Knud Andersen 1851.
Lars Peter Knudsen Oddershede får ved kgl bevilling af 1864 efternavnet Oddershede.
Lars Peter Knudsen Oddershede sælger Oddershedegård til køber udenfor familien 1888.

Via Thisted Lokalhistoriske Arkiv får man adgang til Oddershedegård (pdf-fil 0,3 Mb) oprindelig de gamle enestegårde i sognet, med folketællinger under Skovsted. Så er man vist beskæftiget et stykke tid! Men her får man da stednavnet tilbage i 1600-tallet! Men Oddershede er her også heftet på efternavnet. Dog tit som 'i Oddershede', og så kan man jo diskutere om det er 'efternavnet'.

På wegeberg.dk's hjemmesider dukker navnet Oddershede op tre gange.:
'Peder Christen i Odshede' får i 1721 en datter 'Kiersten Pedersdatter Odshede'. Og hun får i 1754 en datter 'Kirsten Christensdatter Oddershede', som dør 1833. Om Lars Peter Knudsen Oddershede har noget familieskab med de pågældende er uvist. Men navnet har altså været i brug på tidligere tidspunkt. Fra Thomas Jespersen 1780-1849 kan man klikke sig videre fra hans mor Kirsten Christensdatter Oddershede, og derfra videre til dennes mor Kiersten Pedersdatter Oddershede. Hvor forfatteren Both (se nedenfor) har sine oplysning om navnets oprindelse/forvandling fra Oddersig til Oddershede kan være tvivlsomt, når navnet Oddershede skriver sig så langt tilbage. Oddersig kan have været navnet på lavningen og Oddershede området oppe ad bakken?

Oddersig: ’sig’ er lavtliggende, fugtige arealer, hvilket passer fint på det nu afvandede område nord for Oddershedegård nede i lavningen. Interessant er det så, at navnet 'Oddersig' findes som efternavn - se Folketælling 1840 Thisted Amt, Hillerslev Herred, Østerild Sogn


Her det citat som satte mig igang:

L. Both: Danmark, En historisk-topografisk Beskrivelse
Kjøbenhavn 1872, Anden Deel side 99-100

Under Hillersløv Sogn, Hillersløv Herred i Thisted Amt:

Hillersløv med Byerne Hillersløv, der deles i Store-og Lille Hillersløv, med Kirke, i den catholskeTid kaldet Sct. Peders Kirke, og da hørende under Mariager Kloster, med et høitog smukt Taarnmed en indmuret Runesteen, Brund, Kjelstrup med en Udflyttergaard, Kjelsgaard, hvor der før har været en Sundhedskilde og Skovsted. Benævnte Samlinger af Boliger og enkelt Gaarde ere: Kanstrupgaarde, Kortegaarde og Jensbygaard. Ved det nordre Sogneskjel, hvor der paaden alfare Veier en Bro over Aaen, ligger Bro Mølle, hvor der baadeer Vand- og Vindmølle. Den nordøstlige Deelaf Sognet hæver sig til en betydelig Høide i Klovhøi, og der bag ved er et Sted, der før kaldtes Oddersig, men som nu, da der er bygget en DeelHuse der omkring kaldes Odder Hede. Sognets Areal udgjør5901 Tdr. Land med 384 Tdr. Htk. Der gaaer i Gjennemsnitc. 15 4/11 Td. Land paaTd. Htk. I dette Sogn saavelsomomkring Thisted og flere Steder i Omegnen findes ligesom ogsaaandre Steder i Landet, t.Ex. paa Møen, nogle saakaldteJordfaldshuller, der ere fremstaaedeved pludselige Sænkninger i Jordoverfladen paa Grund af Bortskyldningaf Undergrunden.

Paa en Bakke ved Hillersløv sees Spor af en Borg, der kaldtes Hillersløvhus, og som formodentlig har givet Byen og derefter hele Herredet Navn. Den tilhørte i sin Tid Niels Strangesen, men blev tilkjøbt Kronen af Dronning Margrethe. Den er formodentlig ødelagt i Bondeoprørene. Kanstrup og Jensby have i ældre Tid været Landsbyer, nu er der kun enkelte Garde tilbage.


Familie over hele verden!

På Internet er det i dag let at se, at man kan finde Oddershede'r i mange verdenshjørner udover Danmark. Af slægtsbogen nævnt ovenfor fremgår, at to brødre Kristian Oddershede (1881- ca. 1925) og Knud Oddershede (1883- ?), i 1910 emigrerede til Chile. De var børnebørn af Lars Peter Knudsen Oddershede. Så særlig i Chile finder man mange med det efternavn. Hvis du bruger Facebook kan du finde Oddershede'r fra både Danmark, Chile og Sverige! Her er et foto med Kristian og Knuds bror Martin Oddershede (1884-1971) med hustru og børn. En af pigerne er still going strong!

Foto: Vi gætter på 1946. Fotografen er Knud Larsen i Slangerup.

 

 

 

Kelstrup Mølle
Lars Peter Knudsen Oddershede købte Bromølle 1879. I 1888, da han sælger Oddershedegård,
lejer han jord i Kelstrup by for 49 år og opfører en vindmølle. (Foto uden år)


www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW

@