www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Blog


Splints & Co. 24 / 2011

Journal of Scandinavian Poetry on the Web/Tidsskrift med nordisk poesi på Nettet
Efterligning af kinesisk skrifttegn for morbærtræ: Hvoraf man måtte plukke så meget, man ville
Per-Olof Johansson and others/..og andre

Oversigt over Splints & Co 1996 til dato...

Medlem af Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter

Splints & Co ISSN 1396-867X


Kolofon

Splints & Co. 24 / 2011
forside http://per-olof.dk/splnt_24.htm
materie http://per-olof.dk/splnt_24.pdf

24 sider

Splints & Co.
Journal of Scandinavian Poetry on the Web/ Tidsskrift med nordisk poesi på Nettet
Per-Olof Johansson and others/
..og andre
http://perolofdk.com/readme.htm

Netbaseret poesitidsskrift siden 1996

ISSN 1396-867X

Medlem af Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter http://kulturtidsskrifter.dk/

Udgiver Per-Olof Johansson


Indhold


Jørgen Rasmussen 5 - 7


Per Nielsen 9 - 12


Benny Pedersen 13 - 16


Ole Bundgaard 17 - 21


Per-Olof Johansson 22


Bjarne Gårdsvoll 23


Fem illustrationer af per-olof johansson

Splints & Co. 24 / 2011

download.
http://per-olof.dk/splnt_24.pdf


Splints & Co
Hvad er det?


Splints & Co. udkom for første gang i 1996, og som noget dengang helt usædvanligt udelukkende som nettidsskrift. Ved erhvervelsen af ISSN- nr. og ved optagelse i Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter var det dermed lyst i kulog køn som TIDSSKRIFT. Teknisk har tidsskriftet dog ikke ligget i forreste række, først og fremmest fordi jeg har fastholdt selv at stå også for denne side af sagen, og fordi jeg ikke ønskede at søge støtte til projektet. Det var mig om at gøre at være ganske uafhængig. Men i modsætning til måske andre har Splints & Co. jævnligt været på nettet siden.

Download som PDF

Se i et bladre'format!

Tema: Ord er handling

Hvilken sammenhæng er der mellem ord og handling? Der er
yttringsfriheden at tage hensyn til. Hvis der ikke kan være en
forudgående censur, hvad Grundloven i Danmark forbyder, er
det jo ikke det samme som, at yttringerne har overskredet
grænserne for det tilladelige. Derfor giver loven da også mulighed
for efterfølgende straf.
Men kan ordene i den grad idenficeres med handling, således at
ord kan siges at have udløst handlinger , andres handlinger?
Digterne breder sig ud med ord og ingen ved, om de giver sig
udslag i læsernes handlinger. Vi kastede spørgsmålet op i luften
som eventuelt tema for ‘Tredje Poesiturs’ oplæsning på
BogForum i år.
For hvad er digtets værd, hvis der slet ingen kobling er til handlingens
verden, hverken for digter eller læser?


Splints & Co. med Tredje Poesitur
Bogforum 2011

 

 


 


www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW

@