www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Blog


Lokalhistorien er guld værd!

 


Lørdag den 26. marts 2011 blev Allerød Bibliotek genindviet.

Som lokal forfatter var jeg inviteret med til lejligheden for at mingle - men fandt det relevant at jeg placerede mig på 2. sal for at fremvise bibliotekets lokalsamling. Lokalet, hvor lokalsamlingen er anbragt, er der intet at invende mod - men placeringen er håbløs! Derfor finder jeg anledning til at gentage dette indlæg fra 2009. Jeg fik et pænt langt svar fra biblioteket, der desværre ikke repræsenterede en vilje til at få forholdet ændret, heller ikke ved nyindretningen.

Per-Olof hjemmeside med Allerød-links


LAFAK, Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune

 


Således hedder det i visionen for Allerød Bibliotek

”Biblioteket samler dokumentation om Allerød i fortid og nutid og er med sine aktiviteter med til at styrke den lokale identitet og fremme og inspirere til deltagelse i lokalområdets aktiviteter - både ved at fungere som kontaktforum, som inspirator og igangsætter og ved selv at være samarbejdspartner for lokale aktører.”

Det er da en vision, jeg kan tilslutte mig. Hvordan får vi den virkeliggjort for den del som hedder fortiden? For historien registreres jo ikke af en anonym seismograf. Der skal stå mennesker bag. Lader vi opgaven ligge, kaster vi vrag på en vigtig ressource for fremtiden. Beskæftigelsen med historien kan selvfølgelig også have sine underholdende sider – men dens store betydning ligger i, hvad vi bruger denne viden til i fremtiden.
Enhver, der køber et hus i Allerød, sørger selvfølgelig for at undersøge husets nærmere og fjernere historie. Primært selvfølgelig for at sikre sig, at man ikke køber katten i sækken. Men vel også med den bagtanke, at det er en viden som vil komme en til gode videre frem. Det går jo lige fra det fysiske med grunden og alt mur- og nagelfast, men også til at inddrage eksisterende og tidligere planer, og hvad der eventuelt måtte true.
Hvis man så stopper der, vil jeg tillade mig at sige, at man tager skyklapper på. Ingen parcel er en ø, historien går hinsides hækken og carporten. Kendskabet til omgivelsernes historie vil vise sig at være af uvurderlig betydning for familiens fremtidige liv.
Her vil jeg gerne gøre opmærksom på, at klarlægningen af den lokale historie er langt mindre institutionaliseret end tilflytteren ofte tror. Den skabes i høj grad af frivillige, hvad enten de nørkler alene eller går sammen om opgaven. De trækker ikke kun på egne erindringer, men på alle tilgængelige kilder, tit andres erindringer, og så alt det taknemmelige papir, som skal aftvinges oplysninger. Os gamle i al ære – det er et arbejde til hvilket man lige så gerne kan være en krimifacineret yngre person! Bevares, krimiens allerede forarbejdede løsning møder man ikke, for man må selv hente afdækningens elementer frem, og måske vil så først næste eller næste person få rette sammenhæng på benene!
Det er klart, at her er vort lokalhistoriske arkiv LAFAK med arkivar og kommunen i ryggen en vigtig medspiller. Bibliotekets lokalsamling er imidlertid ikke mindre vigtigt, når denne opgave skal løses.
Kriteriet for at biblioteket er en aktiv medspiller, kan umuligt være en vurdering af, hvor stor interessen på forhånd er. Tilflytteren kan ikke på forhånd vide, at dette er noget man bør interessere sig for. Der kræves en formidling, som ikke kan forventes leveret af pressen eller andre medier i første række, selvom også de er vigtige medspillere. Man kan meget på nettet, dog ikke give det fysiske puf, der sætter processen i gang. Her til kan bibliotekets lokalsamling blive et vigtigt instrument. Denne formidlingschance har man givet op overfor, når lokalsamlingen placeres på øverste etage eller i et ydmygt hjørne i stueetagen bag en stuebirk!

Historien er på alle planer en vigtig ressource: Når man skal drive politik, når man skal undervise eller når man skal brande Allerød uden for kommunens grænser. Selvom man ikke som tilflytter eller som ansat i Allerød Kommune kan kende den lokale historie på forhånd, så må det være muligt at fatte, at der så ligger en opgave foran en, som skal løses – og ikke gemmes væk!

Per-Olof Johansson


www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW

@