www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Blog


 

Iørn Piø til minde!


Til minde | Fra 70 års dagen | Festskrift | Indhold af festskrift | Det festlige år | Denne side | English | Links

Iørn Piø

IØRN PIØ dansk flag: til minde

Foto: POJ 1992Tillykke bliver til minde - I Information 21. februar 1998 læser jeg følgende af Torben Broström:
Nu er en gammel ven, Iørn Piø død i en alder af 70 år, som han rundede i august måned. Dér stod han i Dansk Folkemindesamlings nye underlige gange i byggeriet Fisken på Christians Brygge, rystet af sin Parkinson, og stræbte med sin glæde over hyldesten fra kolleger og venner for sin livslange videnskabelige og publicistiske virksomhed. Nu har så sygdommen fået bugt med ham.

Derfor forvandler dette tillykke sig til et "til minde". Jeg prøver at ændre et og andet, men i hyldesten er der jo klart nok ingen grund til ændring. Skulle der være et og andet af mine valg, der støder, er jeg meget modtagelig for forslag til ændringer. Ellers lader jeg det blive ved, at jeg ændrer sidens titel og lignene småting.
For mig vil han fortsat stå i nutid -


Fra Folkeminder 1997 No. 2
Dansk Folkemindesamlings og Foreningen Danmarks Folkeminders førstemand fylder 70 år den 24. august 1997. Der skal i den anledning lyde et meget stort tillykke fra
Foreningen Danmarks Folkeminder. Iørn Piø har været med i foreningens styrelse siden 1965 og var foreningens formand i årene 1973-91.
Iørn Piø er fortsat aktiv, både som arkivar, som medlem af styrelsen og som medredaktør af Folk og Kultur, en post som han påtog sig allerede ved årbogens start i 1972. Iørn Piø var assistent på Dansk Folkemindesamling 1955-60. I 1960 blev han mag.art i Nordisk Folkemindevidenskab
og i 1961 efterfulgte han Hans Ellekilde som arkivar. I 1985 blev han dr.phil. på sin afhandling " Nye veje til folkevisen ".
Vi sætter Iørn Piø højt for hans gode kollegialitet og for hans store forfatterskab og indsigt i folke- og skillingsviseproduktionen i Danmark, i juletraditioner og i mangfoldige andre emner inden for Danmarks Folkeminder. Iørn Piø skriver i et klart og koncist sprog, en egenskab, som i 1987 indbragte ham
Den Populærvidenskabelige Pris. For tiden arbejder han især på færdiggørelsen af en guide i folkemindesamlingens tekstarkiv.
Hjertelig tillykke.

Allan Hjort Rasmussen.


Foreningen Danmarks Folkeminder logo

FESTSKRIFT TIL IØRN PIØ
Traditioner er mange ting

Som en hilsen til Iørn Piø og en tak til ham for en mangesidet indsats for dansk og nordisk folkemindevidenskab og kulturhistorie har Foreningen Danmarks Folkeminder udgivet festskriftet “Traditioner er mange ting”, redigeret af Else Marie Kofod og Eske K. Mathiesen.
Traditioner er mange ting er på 370 s. i helbind, illustreret og trykt hos Gullander i Skjern. Bogen indeholder også en bibliografi over Iørn Piøs udgivelser og artikler.
Pris for medlemmer kr. 298,- og for ikke-medlemmer kr. 398,-.
Send bestillingen til

Foreningen Danmarks Folkeminder
c/o Dansk Folkemindesamling
Christians Brygge 3
1219 København K
Tlf 33 13 58 06
Mandag - fredag mellem kl. 10 og 15

Telefax 33 15 58 04


Vignet 1600-tallet

Traditioner er mange ting
Festskrift til Iørn Piø på halvfjerdsårsdagen den 24. august 1997
Redigeret af Else Marie Kofod og Eske K. Mathiesen
Foreningen Danmarks Folkeminders Skrifter nr. 88
København 1997
ISBN 87-89759-34-6

Festskriftet har følgende indhold:

Forord ved Else Marie Kofod og Eske K. Mathiesen
Bogen er delt i hovedafsnittene: Viser, Folkedigtning, Folkekultur.
Her følger indholdet ordnet alfabetisk efter forfatter:

Adriansen, Inge: "Jens var aldrig bange, men der var for mange" -To skillingsviser som udtryk for dansk national selvforståelse i 1864-krigen
Andersen, Flemming G.: "Laing sagde mig mundtlig". Om Svend Grundtvigs studierejse til England og Skotland, 1843
Alver, Brynjulf: Om Drømmekvadet
Biering, Karsten: Før den sidste færge
Bø, Olav: Folkeepos og folketradisjon. Om ein norsk diktars bruk av folketradisjonen i si eposdiktning
Bregenhøj, Carsten: Helligtrekongers aften på Ærø
Bringeus, Niels Arvid: Tre kistebilder från renässansen
Brøndsted, Mogens: Folkevisens litterære efterliv
Brostrøm, Torben: Dialekten i Stenløse
Christensen, Anders Chr. N: Sang til dans
Dal, Erik: Schønings Visebog. 93 skillingsviser i et samlebind fra c. 1750
Eirikson, Hallfredur Ørn: Hjalmar og Hulda i Island
Enevig, Anders: De tager krucifikset med
Haastrup, Niels: At rødme bag sprogets maske - Om brug af brevbøger og andre færdiglavede tekster
Haastrup, Ulla: Tutivillius og Roskildedjævlen
Hansen, Finn Clement: Den stegte dreng var en and
Haarder, Andreas: Mennesket og uhyret. Bjovulfdigtet
Henningsen, Gustav: Magne Kjems' eventyr
Holzapfel, Otto: "Stereotyper uden ende..."
Høvring, Erik: Idiomer
Jonsson, Bengt R.: Om Folkets visor - Evert Wrangel som pionjär inom skillingstrycksforskningen
Kaivola-Bregenhøj, Annikki: Ekskurs i den danske madkultur
Kjær, Iver: Præsten Hans Bröchners indsendte ordsprog til Molbech
Klintberg, Bengt av: Flugans bröllup
Kofod, Else Marie: "Uden for nummer". Om eventyrfortælleren Peder Laursen
Kolding Nielsen, Erland: Høns i baghaven
Koudal, Jens Henrik: Den syngende tolder
Kvideland, Reimund: Ein svensk-amerikaner og ei visebok
Lauridsen, Inger: Niels Hansen Kypper fra Emmerlev - en sømandsskæbne i 1700-tallet
Lisse, Christian: Pansagnet på Falster omkring 1750
Ludvigsen, Peter: Op under jul
Mathiesen, Eske K.: Fabelvers. Ill. af Tine Møller
Nellemann, George: Blå mandag - hvad er det?
Nielsen, Erik Kaas: Børn og eventyr
Nielsen, Svend: Agnetes melodier
Olsen, Michel: Generativ eller tolkende tilgang? Endnu engang Griseldis-visen
Ottosen, Sven: Traditionstræer
Petersen, Rita: Di danske fruer i dansenn. En vise i Anne Basses håndskrift Prange, Knud: "Ølet at blive livligt at dricke"
Ransy, Else: Selma Nielsen besøger Folkemindesamlingen
Rasmussen, Alan Hjorth: Den menneskelige dimension
Rasmussen, Holger: Gravminder af træ
Rey-Henningsen, Marisa: Evald Tang Kristensens eventyr
Rørbye, Birgitte: Kan traditioner køre i hvid limousine?
Steensberg, Axel: Ånden bag materien
Stevnsborg, Henrik: Ret og fortælling
Strandberg, Hans Jørgen: Skillingsvise-afsætning i nord-Norge i 1800-tallet
Stybe, Vibeke: "Barnets simple Sange". H.C.Andersen og de gamle børnerim
Søndergaard, Leif: Kortene på bordet - træk af kortspillets tidlige historie i Skandinavien
Thyrring, Ulla: Kloge folk i Herning eller da skillingsvisen blev til virkelighed
Varnild, Ib: Olietryk - beundret kunstprodukt eller foragtet malerisurrogat
Vorre, Birgit: Herreværelser og huler
Spang Hansen, Inger: Bibliografi over Iørn Piø's udgivelser


Festschrift to Iørn Piø
“Traditions are many things”Festschrift to Iørn Piø “Traditions are many things”, 370 pages in hard cover, illustrated, and printed by Gullander in Skjern. ISBN 87-89759-34-6
The book also contents a bibliography of Iørn Piø´s publications.
Contents
Price for members DKR 298,- and for others DKR 398,-.
Mail to:

Foreningen Danmarks Folkeminder
c/o Dansk Folkemindesamling
Christians Brygge 3
DK-1219 København K
Telefax + 45 33 13 58 04
Foreningen Danmarks Folkeminder logo

Det festlige år Bibliografien i Festskrift til Iørn Piø slutter naturligt nok med 1997 - og første nummer dette år er bogen: Det festlige år. Her er ikke tænkt på fødselaren selv men på de traditioner, som vi holder i hævd og som hvert år er med til at gøre det festligt. I seksten kapitler har Iørn Piø samlet og uddybet, hvad han gennem årene har svaret, når han er blevet spurgt om de festlige skikke året rundt. Det vil blive en populær bog - skønt den er ikke populær i betydningen poppet, hvilket ellers overgår mange små publikationer som er tænkt at betjene mange læsere. Formentlig vil nogen sluge den fra ende til anden, men det vil også være en bog hvori man hele tiden vil finde noget nyt, så stofmættet den er.
Den er spækket med historie og historier og formår alligevel at være nutidig. Det er ikke i og for sig “de gamle skikke” som er i fokus men mere de nutidige skikke i historiens lys. Måske derfor er kyndelmisse (2. februar) udeladt, selvom den må være en dag Iørn Piø tit har måtte give svar på. Nutidige skikke som 4. maj lysene er med - og nye skikke, som vi i almindelighed tror er “gamle” er sat på rette plads: Lucia-fejring og Sct. Hans heks. At han ikke har fødselsdagsfejring med, selvom den vejer tungt i de faste fester, hvad han selv må have erfaret i år, kan måske give anledning til en opringning til Dansk Folkemindesamling: hvem har skrevet noget om det?

Per-Olof Johansson


Vignet 1600-tallet

Iørn Piø:
Det festlige år.
Forlaget Sesam 1997.
ISBN 87-7801-407-7
Kr. 168,-

Bagsideteksten lyder:
Iørn Piø fra Dansk Folkemindesamling fortæller her om de skikke og traditioner der tilsammen udgør det festlige år: Den løjerlige fastelavn - Den stille påske-gæt eller gæk - Bededag og hverdag - Den dansende pinse - Første maj - Morsdag og andres - Den magiske sankthans - Mortens gæs - Roelygter og lygtemænd - Lucia og stjernedrengene - Jul og kristmesse - Juletræsjulen - Santa Claus og nisserne - Nytår.

Vignet 1600-tallet

Links og nogle søgemuligheder.

Her samlede jeg nogle relevante links, som jeg har bygget lidt videre på dag for dag. Jeg har ikke til hensigt at tilstræbe noget komplet, blot inspiration. Skulle man imidlertid have et link, som man synes er oplagt, så skriv det, send det og jeg vil tage det op.

**********************

Radioklassikeren: Folkemindeforskeren Iørn Piø


Blev sendt på DR P1 Søndag den 25.8.2002 kl. 11.05 -
Genudsendt Lørdag den 31.08.2002 kl.20.40.

*********************

Åbner vindue med links

... og sådan kan man bare blive ved på nettet. Søge selv - og blive forvirret eller oplyst:Starting Point(TM)


Denne hjemmeside -
blev lavet af
Per-Olof Johansson som en lykønskning til Iørn Piø i anledning af 70- års dagen ud fra den betragtning, at hjemmesider blandt sine mange facetter også kan opfattes som et nutidens skillingstryk .


(Først ved fjerde-femte finpudsning af denne lykønskning/ nu mindeside, gik det op for mig, at jeg faktisk i forvejen har placeret noget i denne forbindelse relevant her på www, nemlig
Gå til Samling af skillingstryk, fundet på Langeland
Gå til TILEGNELSE fra P. Syv til dronning Charlotte Amalia,
som er indslag af gammel nordisk poesi i webzine
Splints & Co. - Journal of Scandinavian Poetry on the Web/Tidsskrift med nordisk poesi på Nettet. - -)


Vignet 1600-tallet

 


www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW

@