www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Blog


Allerød Symposium - forord

En anden side om AllerødVenn-diagram

Klik dig til

Allerød Symposier - et forslag.

PDF-fil 1 MB

Allerød Symposier – et forslag

Efter ordbogen var symposier oprindelig et lærd drikkelag i det gamle Grækenland, især gjort kendt af Platons dialog ’Symposion’.  I dag er det blevet betegnelsen for sammenkomster om et givet emne med specialister fra alle verdenshjørner. Mit forslag om Allerød Symposier går ud fra, at en sådan institution kunne være et velegnet middel til at brande Allerød som et sted, der ønsker at stå for at beskæftige sig med vigtige og vægtige ting. Noget som kunne have betydning for lokalsamfundet indadtil, men også for den måde omgivelserne betragter os på.

Da de veje, ad hvilke jeg hidtil har forsøgt at formidle mit forslag, ikke har vist sig farbare, prøver jeg internet.

Ideer som for en selv fremstår glasklare, kan forekomme andre ubegribelige og uanvendelige. Sådan har dette forslag haft det. Det står nu til rådighed, for hver den som kan arbejde videre med det. Man kan jo sætte hvilket som helst bynavn på, og forslaget vil for mig at se være lige velegnet som i

 

@llerød

 

 


www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW

@