www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Blog


ISSN 1396-867X
Splints & Co. på nettet siden 1996

Splints & Co 12/2007

medlem af Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter

  OC TA V I AN ..fra bagsiden, fotocollage af poj af egne ingredienser...  

tekst af Per-Olof Johansson. 1967

OCTAVIAN uropført 24. august 2010

EFTERSKRIFT september 2010...EFTERSKRIFT september 2010....EFTERSKRIFT september 2010


Se også: Splints & Co. 13/2007

Se også: Anden Positur på BogForum 2007


OCTAVIAN
© Copyright Per-Olof Johansson 1967

Forlaget per-olof.dk

Trykt oplag 65 s., pris kr. 125,-
ISBN 87-985452-6-4
I kommission hos

Forlaget Underskoven
www.underskoven.dk
Køb på nettet hos dem, eller mail nu eller send brev

Bestillingsseddel

eller bestil hos boghandler.


download 2,18Mb

Ved download: Vær opmærksom på at du kan udskrive som 'booklet'. udskriv da først side 1 for sig og dernæst s.2- 65 som 'booklet'. Skær over på midten og du har bog i A5-format, hvis du gør det rigtigt! Teksten vil være noget formindsket.

OCTAVIAN
© Copyright Per-Olof Johansson 1967
Forlaget per-olof.dk

Udgivet som pdf-fil 2007
ISBN 87-985452-5-6
i Splints & Co nr. 12/2007
ISSN 1396-867X


Link til mine


LIVSTEGN


Digt til masser af mennesker
Det er lige meget
Undskyld digtet

OCTAVIAN er - ja hvad. Da tektsmassen er delt i fem afsnit, er det måske et drama? Måske et læsedrama?

Den er ikke ny på anden måde, end nu kan andre læse den.

Jeg har lavet en pdf-fil, som man kan downloade her fra Splints & Co. Nr. 12/2007.

Man kan også købe en trykt version.

Jeg fik kontakt med Avantgardenetværket http://www.avantgardenet.eu/ (Nordisk netværk for avantgardestudier), fordi jeg havde bidraget til tidsskriftet ’Digte for en Daler’ i 1964.

Så kom jeg i tanker om, at jeg havde OCTAVIAN, færdig i 1967. Jeg havde ikke sat ordet avantgarde på den. Jeg boede dengang i Randers og havde min gang hos Sven Dalsgaard op ad trappen til hans atelier, kan man vel kalde det. Der kom andre, som Per Neble, som jeg så også kom hos. Snakkede da med J.V. Martin. Siden man var tilflytter, var man uden oplevelse af , at de stak af fra omgivelserne. I 1968 udstillede jeg billeder i et nedlagt møbelmagasin, mest collager. Det var takket være Sven, at jeg kunne udstille der. Neble satte priser på.

Jeg havde OCTAVIAN rundt hos mange forlag, og svarene er sjove. Ingen ville trykke den, jeg blev vist nok skældt huden fuld af nogen, andre var ganske tydeligt tøvende med at sige nej. Sven Dalsgaard accepterede den, men mente inddelingen var ganske overflødig. Storebror Kurt kunne se mening i galskaben, og det var så det.

Jeg selv er ikke blevet klogere, og som sagt vakte Avantgardenetværket manuskriptet til live, derfor er dets publicering tilegnet dem.


OCTAVIAN TEKST eksempel:

EFTERSKRIFT september 2010...EFTERSKRIFT september 2010....EFTERSKRIFT september 2010

OCTAVIAN uropført 24. august 2010

Jeg fik i 2010 kontakt med Det Poetiske Bureau i Griffenfeldtsgade i København, hvor René Sandberg gennemførte en poetisk tirsdag med takter, der mindede mig om OCTAVIAN. Jeg kom for skade at sige, at et af mine store ønsker var at høre replikkerne i OCTAVIAN - og Renés svar var: "Det gør vi da bare!". Han fik Bureauet med på ideen og den 24. august (August! Sic!) skulle det så være. Som udgangspunkt var vi tolv til at realisere planen: Det gik raden rundt at læse /sige en replik, hvorefter stafetten gik videre - undervejs skiftede strategien, men med en pause nåede vi det hele igennem - det var en fantastisk oplevelse for mig at høre disse stemmer fra fortiden omsat til nutid, og jeg havde indtryk af, at alle var med på ideen, i hvert fald var stemningen høj. Vagn Steen dukkede op, det var i hans og Hans Jørgen Nielsens 'Digte for en daler' jeg i 1964 havde været med på den avantgardiske bølge! Stemningen fremgår af videostumper, hvor replikkerne mestendels drukner i stemningsudbrud og derfor ikke er så oplysende om forløbets indre, 'handlingen'. Indvendingen igennem de 43 år har altid været, at konsulenterne ikke kunne få fat i handlingen - hvor det altså også mere er be-handlingen, som er i fokus! Påstandene om, at det ikke kunne lade sig gøre, er nu afsløret som forkerte! Iøvrigt ser jeg i de gamle konsulentudtaleleser, at Eugenio Barba fra Odin Teatret ikke var helt afvisende, idet han skrev: "jeg har lest Deres manuskript og funnet at det lar sig nok forvandle til scenisk arrangement. Jeg går ut fra, at det trengs en instruktør som finner interesse i å arbeide nettop med et sådant litterært-dramatisk materiale." Han finder dog ikke, at det berører den problematik-kreds, som griber ham mest. Jeg kunnet have ønsket at have ham til stede den aften - for mig selv var det langt mere netop dramatikken, som sprang i øjnene end 'det litterære' - ogå uden gevandter af nogen art! Ordenes dynamik er ikke noget 'litterært' men daglig virklighed i mødets ord mod ord, replik mod replik.......

Det Poetiske Bureau


På BogForum 2007 stand 412, Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter var der

Oplæsning af digtergruppen Anden Positur:

Per-Olof Johansson, Benny Pedersen, Anni Broue,
Marianne Kristensen og Bjarne Gårdsvoll.

Køb deres bøger! De er go'e!
Per-Olof, Benny og Bjarne hos Forlaget Underskoven
Anni og Marianne hos Forlaget Attika
eller hos boghandler.


Per-Olof Johansson læste bl.a. disse digte op på BogForum 2007

  Digt til masser af mennesker

 

Det kan diskuteres

Om Jesus har eksisteret

Men det kan ikke diskuteres

at forestillingen om Jesus

Har eksisteret

Lige nu er min forestilling

Om Jesus på BogForum

At der bliver helt stille,

Der hvor han bevæger sig

Du tror du har prop i ørerne

Der er også ligesom plads

Der hvor du står

Og samtidig bevægelse

Der hvor han går

Du kan se alle ser glade ud

Alle ser forhåbningsfulde ud

Alle ser tålmodige ud

Der hvor han kommer frem

Han er nok klædt ud

Ligesom han plejer

Klædt på af Eckersberg

Han har ikke en bog i hånden,

Alle læser ham som en åben bog

Der er virkelig sket noget

Her på BogForum

I dag

 

Det er valgfrit at udskifte 'BogForum' med andet sted med en masse mennesker!

 

Per-Olof Johansson

 

 

Det er lige meget

 

Jamen det er lige meget

Jeg siger det nu og igen

Det er lige meget

Det er lige meget hvad du siger

Jeg siger det er lige meget

Hør dog efter

Det er lige meget lige meget

Det er lige meget nu

Det er lige meget nu og for al fremtid

Jeg ved ikke om jeg kan sige det tydeligere

Det er og bliver lige meget

Prøv lige at forstå

Det er lige meget

Det er lige meget hvad du siger

Det er lige meget

Det er stadig lige meget

Det er lige meget for mig

Og jeg tror også for alle andre

Prøv at forstå det

Det er lige meget

Det er helt og aldeles lige meget

Det er til enhver tid lige meget

Lige meget lige meget

Hvad du end siger

Det er og bliver

Nu og i al evighed

For mig, for dig for alle andre

Er og bliver det og fat det nu nu nu

Lige meget

 

 

                                        Per-Olof Johansson

 

 

Undskyld digt

 

Undskyld, undskyld

Det må du meget undskylde

Jamen jeg har lige sagt undskyld

Undskyld undskyld

Jamen hvor mange gange, skal jeg sige undskyld

Jeg mener undskyld

Undskyld mig

Altså undskyld undskyld for pokker

Det var ikke meningen

Meningen var undskyld

Undskyld

Undskyld

Undskyld

Undskyld

1000 gange undskyld

Det koster ikke noget at sige undskyld

Jeg har sagt undskyld mange mange gange

Sig dog selv undskyld, det var da også din skyld

Undskyld undskyld undskyld

Undskyld har jeg jo sagt

 

                                                     Per-Olof Johansson

 

 

 


Splints & Co nr. 13 2007


 

 


www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW

@