www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Blog


Tillæg til Splints & Co Nr 1 1996 / 1997

Livstegn

. . . .


 

. . . .

Senere livstegn:
Flash digte
af Per-Olof Johansson
i
Splints & C0. Nr. 5\1 2001

tilføjet 260807
Jyllandsposten 1.10.1964:
Digteraften med udlevering af søm
[Optakten til udgivelsen af
Tidsskriftet "Digte for en daler".]

tilføjet 120213
[invitation til udstillingen poex65.]

tilføjet 271009
Tania Ørum:
De eksperimenterende tressere
2009
Afsnittet 'Digte for en daler og andre litterære nybrud' s. 136 - 15


I anledning af denne udgivelse vil jeg da ikke undlade at minde om min egen tekst OCTAVIAN fra 1967, som først kom med toget i 2007, 40 år sefter!


Søg livstegn i KorpusDK!

Om LIVSTEGN

Per-Olof Johansson

En lille tysk antologi om konkret poesi gav det sidste stød til at jeg fik sat LIVSTEGN på Internet.
I begyndelsen af 60`erne forsøgte jeg mig med overgangene mellem ord og billeder i en grafisk poesi. Hvad teorier jeg nu end havde om det, så syntes jeg ikke de matchede særlig godt med ideerne om konkret poesi. Men efter min egen opfattelse var denne konflikt bare en strid om kejserens skæg, jeg følte mig i hvert fald udmærket hjemme i den konkrete poesi selv. Det var og er efter mine begreber nonsens at tro, at man kan sætte sig ud over “symbolværdi” - det er der ingen som kan styre.

Jeg kaldte mine grafiske digte for LIVSTEGN, har da en hel samling, som imidlertid ikke fandt nåde for nogen udgivers øjne.
Imidlertid fik jeg optaget nogle stykker i Vagn Steens mini-tidsskrift Digte for en daler i 1964 og deltog i et arrangement i Studenterforeningen i Aarhus med konkret poesi, som han arrangerede. Vagn Steens opfattelse var bred: billeddigte, tonefaldsdigte, handlende digte og kortprosa.
Enkelte andre fik jeg optaget i Studenterbladet, som Arne Herløv Petersen sad i redaktionen af, det var i maj 1965.

Efter at være gået på www med digte, har jeg tit tænkt på mine gamle LIVSTEGN. Jeg har det sådan med dem, at selv om jeg ikke har holdt mig til den form, har jeg ikke forladt den. Og dette medie virker med al sin grafik som et sted, hvor den form bør kunne udfolde sig.
Teknikfascinationen er jo stor på www. Og set fra den vinkel er mine LIVSTEGN jo nogle mærkelige relikter! Jeg kunne have scannet dem - det har jeg ikke gjort. Næppe andre end jeg selv ville måske se forskellen. Der er en forskel. Hvad er mest originalt: En nedskrift af en vittighed fra annodazumal eller det øjeblik den fortælles mig af et barn idag? Jeg frakender ikke den første interesse, men det er i den sidste, der er livstegn.


Fra Livstegn til Livstegn - giv livstegn med et tryk -

Retur til Splints & Co. 1/1996


Henvisninger:
konkrete poesi
deutschsprachige autoren
anthologie
von eugen gomringer
philip reclam jun. stuttgart
1992
ISBN 3 - 15 - 009350 - 3

Jesper Olsson
Alfabetets använding
Konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 1960-tal
2005
ISBN:91-974478-6-2

Nordisk Netværk for Avantgardestudier / Nordic Network of Avant-Garde Studies


26. juli 2007: Stifter i dag nærmere bekendtskab med en encyklopædi om Semiotikken:

Livstegn. Encyklopædi semiotik.dk Torkild Thellefsen (red.),Bent Sørensen (red.)
2007
Skønt den overordnede titel er 'Livstegn' er det lidt svært at få øje på redegørelse for valget af denne. Selvindslydende, synes redaktioen at mene! På Kommunikationsforum giver Arun Micheelsen en flot anmeldelse af værket.

Søger derfor yderligere titler med Livstegn:

I 1979 udkom

BRANDT, JØRGEN GUSTAVA - HOLK, IBEN (Red): Livstegn. En bog om Jørgen Gustava Brandts forfatterskab. Schultz 1979. 215s

Den har jeg ikke set i, men jeg løftede lige et øjenbryn ved titlen!

Ved at søge i Google finder jeg:

Laugesen, Peter: ”Livstegn” i Nielsen, Mogens Otto: Bog Objekt, Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg 1998, ISBN 87 88307 38 7, s. 5-10.

Odd Hølaas: Livstegn og speilinger, 1966(Gyldendal, Oslo)

I KB's Rex findes mængder af titler, såsom

Klaus Albrectsen: Livstegn, en venstrehåndstegners tilbageblik. 2002

En pjece af ældre dato med uspecificeret indhold!
H.L.Paulsen : Livstegn, 23. s. 1937

Endnu ældre!:
R.L.Emborg: Livstegn; Digte, 80 s., Stege, 1913.

I Ordbog over det Danske Sprog ikke så meget i den overførte betydning 2), men mere den direkte: om død eller levende 1)!

Livs-tegn, et. ( Lives-. Chr Borup.PM.490).

1) tegn paa liv (1); livsytring; spec. om de sidste svage livsytringer, der viser, at døden endnu ikke er indtraadt. LTid.1741.4532. et af de umiskiendeligste Livstegn er Bevægelse. Rahb.LB.I.483. Med disse afbrudte Udraab sank han uden Livstegn for Priorens Fødder. Ing.PO.II. 207. Bjørnen sank strax død ned og gav intet videre Livstegn fra sig. Hauch.V.76. Sal.2XV.945. || billedl. Danmark, hvis Omfang er saa lidet og hvis Livstegn ikke mange. Brandes.VII.297. især (jf. u. -lyd) om hilsen, brev olgn., hvorved man (efter nogen tids tavshed) lader høre fra sig: *turde jeg skrive | Til dig . . ! | Turde jeg Livstegn give | Paa denne Dag med en Sang. Recke.SB.163.

2) (sj.) om hvad der vidner om levende væsners tilstedeværelse, færden, virken. disse Landsbyer med de hvide Taarne som mest fremtrædende Livstegn. Schand.VV.193.


 

 


www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW

@