www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW


Debatforum WWW

Per-Olof Johansson

IBM som øjenåbner

  I Politiken 16. oktober 2004 gengives et afsnit af en ny bog fra Ole Grünbaum: "Farvel til Krønikesamfundet - fortællinger fra den danske metropolis." Det er øjenåbner for mig, at Ole Grünbaum går ind for, at der ikke skal være regler for planlægning i Danmark og at disse regler i hvert fald ikke skal overholdes af store multinationale selskaber.

I ariklen forekommer følgende afsnit:

"En af de helt store øjenåbnere for mig var et tv-indslag i 80'erne, hvor Mette Fugl og Bent Stuckert havde en kristen miljøminister i studiet. Han hed oven i købet Christen Christensen. Han skulle stå til regnskab for, hvordan det kunne være, at IBM - dette onde multinationale selskab - havde fået tilladelse til at bygge i et område, der ellers havde været fredet. Det var en meget smuk bygning, som føjede sig aerodynamisk ind i bakkerne ved Allerød. Og det var en international central for IBM'S udgivelser af publikationer, og det betød, at IBM skabte et stort antal arbejdspladser i Danmark. TV-værterne grillede den stakkels politiker. Udtrykket 'hensynet til erhvervslivet' blev slynget ud som det værst tænkelige af alt. Tænk, han havde taget hensyn til erhvervsudviklingen!"

Hvis Ole Grünbaum havde tjekket historien, ville han vide, at området ikke var fredet. Det var udlagt til landbrug, og det er noget andet. Landbrugsministeren Jens Anker Kofod havde i en kronik i Politiken 6.12.1983 godt nok påstået at landbrugspligt var lige så godt som en fredning, men det kunne man jo så se var noget uforpligtende sludder. Heldigvis var der så andre regler, som kunne afgøre sagen til fordel for landskabet og naturen. Smuk var bygningen heller ikke, og værre er det blevet siden udvidelsen.

Siden Ole Grünbaum nu husker den udsendelse så godt, må det jo virkelig have været en øjenåbner. Man kunne forestille sig, at man tjekkede en sådan øjenåbner. Ole Grünbaum tager bare sin erindring som ledetråd og som om det var sådan IBM-sagen var. Men det passer jo overhovedet ikke. Protesten mod det byggeri havde jo kun noget at gøre med modstand mod 'hensyn til erhvervslivet' når disse hensyn betød, at erhvervslivet ikke var underlagt de regler, som andre var underlagt. Det var en sag som handlede om, hvorvidt det store erhvervsliv kan springe op og falde ned på gældende regler. For det var hvad der skete i og med Christian Christensens godkendelse stik i mod faglige indstillinger og planlægningsmæssige regler. Det var således at den sag var en øjenåbner. Den viste, hvad vej en borgerlig regering vil gå i planlægningsspørgsmål. Det har vi siden set fulgt op af den siddende regering og det er forventeligt, at vi ikke har set det sidste. "Der er skabt usikkerhed omkring planlægningen af fordelingen land/by. Hvis denne alene ligger på lokalt plan vil det sige, at vi har sagt farvel til planlægning." Det skrev jeg i 1993 og det bliver efter kommunesammenlægningerne og nedlæggelsen af amterne 2007 at vi skal pakke den gave op!

En pest i debatten er den mangel på præcision der udvises, når der føres debat. Der må helst ikke være noter og forklaringer, det skal gå let som i olie, kendsgerninger er kun i vejen, når holdninger skal frem. Når den TV-udsendelse var en så stor øjenåbner, kunne en præcisering af hvilken have været på sin plads. Udsendelsen kunne f.eks. være den, hvorefter en overskrift i Ekstrabladet 30.8.1984 proklamerede. "Minister løj i TV". Christen Christensen havde nemlig gentagne gange i udsendelsen over for Mette Fugl påstået, at der ikke var plads andre steder i Allerød til IBM. Han vidste bedre, for det havde Verner Nielsen og jeg personligt fortalt ham og dokumenteret overfor ham. Mette Fugl burde også havde vidst det og konfronteret ministeren med denne viden - det skete ikke. Så det var en meget svag grilning Christen Christensen var udsat for.

Man glemmer jo en del efter 20 år, derfor gav jeg mig dengang til at samle fakta i sagen. Det blev til en lille artikel, som ingen ville trykke. Så trykte Lokallisten i Allerød den selv i vores afskedspublikation, da vi i 1994 lukkede og slukkede.

Den sluttede:

"Men i hvert fald, her løb en sag, som næppe vil kunne forløbe i fremtiden. Ideerne om borgerinddragelsen har ikke længere den samme kraft. Perspektiverne for Danmark ved en planlovgivning i lommen på det store erhvervsliv er lige skræmmende og blot een af mange gode grunde til at deltage i lokalpolitik." Det lyder måske venstreorienteret, men jeg har aldrig kaldt mig venstreorienteret, og jeg arbejdede i den sag ikke ud fra venstreorienterede præmisser men ud fra forventningen om ret og rimelighed.

Men døm selv. Artiklen behøver ikke at være ukendt, da den siden 1996 har været anbragt på nettet, nu på adressen

http://perolofdk.com/index.html#kommunalpolitik (Afsluttende artikel i heftet: Lokallisten i Allerød 1974-1994 - Oles Liste. ISBN nr.87-984697-0-3. ) Lokallisten i Allerød, eller

download heftet Oles Liste Lokallisten i Allerød 1974 - 1994

2010: En slags afslutning på historien

 

 

 


Allerød Kommune


www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW

@