www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Blog


Debatforum WWW

Find to gipshorn, som er guld værd!

Har du endnu en dråbe af barndommens skattejægerblod i årene? Så læs denne historie og lad dig inspirere til at gå på jagt på lofter, i kældre i gamle huse og slotte eller på små egnsmuseer - i Bretagne.

Billederne denne side: tak til Malene Thyssen


Kort om Guldhornene

Mål

Kilde

Links

Tegninger 1641, 1734


Denne side på

Dansk

Français

English: not yet


De søges under vandet

En anden slags kopi fundet 2009


Hvordan skulle to gipshorn kunne være guld værd? Jo, vær sikker på, at finder du dem, bliver de uden tøven støbt i guld og anbragt på Nationalmuseet i Danmark.

I 1802 stjal en guldsmed to guldhorn som dateres til o. år 400 e.Kr. fra kongens kunstkammer. Var de ikke berømte i forvejen, blev de det efter tyveriet, fordi en dansk digter åbnede romantikken i Danmark med et digt om tyveriet som gudernes hævn for at vi ikke værdsatte deres gave!

Der var, viste det sig, blevet udført to afstøbninger af dem. Et sæt var gået til Antiksamlingen i Dresden og et til Rom til en kardinal Borgia. Det tyske sæt blev rimeligt eftersøgt i den efterfølgende tid, men var og blev forsvundet.

Sættet til Rom var også forsvundet, mente man, idet det var gået ned med det skib, som i 1794 skulle bringe det til kardinalen.

Imidlertid har arkitekt Gunnar Milthers på gode grunde fremsat den teori, at de faktisk sammen med skibet var blevet røvet af et fransk kaperskib. Fra samtidige breve fremgår det vitterligt, at en kasse af denne art var faldet i kapernes hænder. Sammen med det øvrige gods fra skibet kunne afstøbningerne af guldhornene være havnet i Bretagne, nærmere betegnet i marinehavnen Brest.

Det var åbenbart ikke usædvanligt, at det kunne lykkes efterfølgende at få kapere til at afstå fra stjålet gods, hvis man enten betalte eller kunne påvise, at det ikke skulle gå til nogen af kapernes modstandere. Kaperne var ikke almindelige sørøvere, men indgik som part i krigsførelsen. Og teorien er altså, at det var et kaperskib med hjemsted i Brest.

Kassen med forskelligt arkæologisk guf fra Danmark dukkede imidlertid aldrig op. Den var adresseret til danskere i Italien som skulle videregive indholdet til Borgia. Afsenderen eftersøgte den og nævner, at den var frigivet af den franske gesandt i Danmark Hr. Grouvelle.

Måske blev kassen aldrig åbnet og står måske stadig på det loft på kaperkaptajnens familieslot i Bretagne, hvor den dengang havnede. Måske blev den åbnet og indholdet spredt for alle vinde - men stadig er det mest sandsynlige sted at lede Bretagne, skønt hele Frankrig er en mulighed.

Derfor denne efterlysning i denne tid, hvor tanker om skjulte skatte i kirker og borge optager sindene: Led dog efter disse ydmyge afstøbninger, som i dine hænder, som hos en anden kong Midas, vil forvandle sig til guld!

Jeg ledte blot efter tehætten og fandt i stedet, med tanke på Internettets muligheder for kontakt, papir og blyant og skrev til dig, lykkelige finder af en dansk nationalskat!

Per-Olof Johansson


Foto af rekonstruktioner af hornene, på grundlag af tegningerne

Kort om guldhornene:

Det længste guldhorn blev fundet i 1639 ved landsbyen Gallehus i Sønderjylland, Danmark og vakte stor opmærksomhed. Det korte guldhorn blev fundet 1734 omtrent på samme sted som det første.

På det korte horn findes en indskrift med runer, den ældst kendte tekst på dansk grund: Jeg, Lægæst søn af Holt gjorde hornet. [Betydningen er sandsynligvis: Jeg Lægæst søn af Holt (eller fra Holt) lod hornet sætte i stand].

Begge horn er forsynet med billedfriser, som siden har været genstand for alskens fortolkninger. Da disse fortolkninger udelukkende bygger på tegninger af hornene vil det være af største interesse at få adgang til en afstøbning af originalerne.

Mål:

Det længste horn: Længde målt langs krumningens yderside var 71,5 cm. Fra munding til munding lige over: 52 cm.

Det korte horn: Længde ca. 51 cm. Omkreds af den store åbning: 30 cm


Kilde:

Gunnar Milthers: De forsvundne Guldhornsafstøbninger.
Tidsskriftet Piranesi, Italienske Studier, redaktion Jesper Carlsen et al.
Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet 1997, p. 105-114.

Links:

Der er en uendelig mængde, her blot et skrabet udvalg.

Hvor det første horn blev fundet Dansk

Om tyveriet af guldhornene Dansk

Adam Oehlenshlaeger: Guldhornene Dansk

I anledning af fund af guldhornsguld Dansk

Om guldhornene på engelsk

Julemærke 1920 Dansk


 

 


www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW

@