www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Blog


Debatforum WWW

Demokrati, IT - og Kulturtidsskrifterne

af Per-Olof Johansson

Redaktør af Splints & Co., Journal of Scandinavian Poetry on the Web/Tidsskrift med nordisk poesi på Nettet
Medlem af i Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter


Sidens links justeret

29.08.2007,

og igen 03.11.2012

ellers uændret fra 1997.

 

Indlægget optræder [optrådte!] her som indlæg på FDKs debatside Debat om kulturtidsskrifterne.
Når vi taler om demokratiet, har vi let ved at standse ved institutionerne, stat, kommuner, domstole. Men det er jo kun toppen af isbjerget. Hvad demokratiet dybest set tilstræber er borgernes muligheder for fri udfoldelse under hensyntagen til andres samme ret. Så når vi taler om demokratiet er det også vigtigt at fokusere på de frie udfoldelser: hvor er de, hvad går de ud på, hvilke betingelser har de rent faktisk.
Vi kan se på den enkelte , familien, lokalsamfundet, foreningerne. Det er jo måden at lave noget fælles på i Danmark - man starter en forening. For at inddrage atter andre starter man et tidsskrift.
Tanken kan også starte med et tidsskrift. Men såsnart man er flere om det ender det tit i en forening.
Kulturtidsskrifterne kan anskues dels som sådan fri udfoldelse indenfor demokratiets ramme, men også som en fri udfoldelse som forsøger at definere rammerne.

Der er en sand syndflod af tidsskrifter i Danmark. Et tidsskrift har hidtil kunnet opfattes som et trykt medium. Radio og fjernsyns brogede kulturudsendelser kunne godt annonceres som tidsskrifter - altså bortset fra skriften! Og er også blevet det under en eller anden titel af “magasin”. Men som alle ved er vejen trang til de store medier, kun ganske lidt slipper igennem nåleøjet. Ideen med lokalradioer og lokal-tv var selvfølgelig at bryde monopolerne. Fakta er at de monopoler nok først brydes når internet og tv flyder sammen. Hvis de gør det og hvis måden Internettet fungerer på idag bliver en del af systemet.

At udgive et kulturtidsskrift i Danmark er en kamp, en kamp som kæmpes fordi den et langt stykke ad vejen bærer glæden i sig selv. En af kamppladserne har hidtil været finansieringen, en anden selve den fysiske fremstilling af kulturtidsskriftet. På begge disse områder tilbyder internettet sig med løsninger.
Det som gør debatten svær er, at man på engang må diskutere det aktuelle og de fremtidige eventuelle muligheder.
Man havner let i den sidste debat - og bedømmes og vrages målt ud fra den første. Og mens vi taler ændres betingelserne for debatten.
Et eksempel: I Tor Nørretranders bog : Stedet som ikke er, (TN) bygger en del af hans visioner på, at der etableres et samfundsejet netværk, der giver alle adgang til nettet. Han går ud fra at kablerne jo allerede er samfundsejet i og med at TeleDanmarks aktiemajoritet ejes af staten. Men det gør de jo ikke mere! Der er allerede nogen som ser, hvad den aktiemajoritet kan bruges til og har købt den! De nærmeste års danske økonomi bygges kortsigtet på salg af den aktiemajoritet.

Frederik Stjernfelt skrev i Weekendavisens tillæg BØGER den 31. oktober 1997 en meget kritisk anmeldelse af bogen. Jeg læste først anmeldelsen, siden bogen og så anmeldelsen igen. Jeg fandt bogen meget inspirerende. Den er skrevet med stærkt engagement, men jeg opfatter den ikke som så jubeloptimistisk som Frederik Stjernfelt (FS). Alligevel kan FS have ret i mange af sine indvendinger. Nørretranders ser bagud - og interpolerer fremad. Han forsøger at se det han ser positivt og spørgsmålet er, om FS så når han opfatter den selvsamme interpolering negativt - helt har fanget pointet hos Nørretranders.
Når Nørretranders anskuer en konstant virtual reality positivt, så spørger FS i demokratiets navn efter afbryderknappen. Og det kan jeg godt følge ham i, men jeg læser TN. sådan, at han tror også det problem kan klares! (Men det er begrænset hvad man klare med en lille bog!)

TNs bog har affødt en adresse på Stedet som ikke er - - hvor der før ville være blevet oprettet et tidsskrift til at opsamle debatten. Hvor de, der ville arbejde på sagen kunne samle sig og vise verden vejen. Hvor tidsskriftets målgruppe altid er stor har det tit svært ved at nå ud. Med Internet ligger tidsskriftet allerede på målgruppens skrivebord. Jeg køber bogen - og læser videre på nettet. Noteapparatet er på nettet. Debatten er igang. Og det er gratis.

Der hvor TN ser farer, trækker FS så til gengæld den anden vej. Hvor TN ser en fare i at den redigerede informationsstrøm styres af kapitalen, ja hvor vi faktisk bliver lokket med betaling for vores opmærksomhed, der mener FS at se mulighederne for tidsskrifterne for at gå den modsatte vej - for en beskeden betaling til abonnement på net-tidsskrift uden reklamer.

For tidsskrifterne redigeres jo, også på nettet. Selvom vi kan lave “vort eget tidsskrift” ved at samle stoffet selv på nettet, så er det jo spørgsmålet om dette “vort eget tidsskrift” kan leve op til det tidsskrift, vi idag må købe os til.
For mig at se er der ikke tale om et enten eller men et både og. Urskoven af tidsskrifter bør bestå - men den bør udnytte nettet i sin kamp for overlevelse. Fra det principielle demokrati bringer nettet os over i det praktiserede. Mange, mange flere får muligheden for at opdage, at tidsskriftet overhovedet eksisterer. Måske kan jeg læse et helt parallelt tidsskrift på skærmen, måske kan jeg blot få en smagsprøve, en omtale, måske bare en adresse.
Derfor er Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter gået på nettet og glad for at Kulturnet Danmark [nedlagt] har givet os den mulighed [dengang]. Kan der være to meninger om den ting? Jeg ved ikke om der er tidsskrifter i Danmark der tager betaling for adgang til deres homepages. Men det er da en oplagt mulighed, som nok vil blive afprøvet når spørgsmålet om netbetaling opfattes som løst. Personligt synes jeg bedst om gratisprincippet, som TN kalder gaveøkonomi.
Under alle omstændigheder - internet er en gave til kulturtidsskrifterne, som igen er en gave i sig selv til demokratiet.

Per-Olof Johansson

Retur til FDKs Debat om Kulturtidsskrifterne


 

 


www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW

@