www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW


Debatforum WWW

Tredje side, hvor jeg indsætter læserindlæg jeg har fået trykt rundtomkring.

Frederiksborg Amts Avis 11.11.2004

Afskaf Kommunevåben

Hvis vi ender med at have kun 100 kommuner og 5 regioner når sammenlægningsprocessen er ovre, er der ud over store ting som bliver anderledes også mindre ting. F.eks. at der er 176 kommunevåben og 9 amtsvåben som forsvinder ud af sagaen. Det vil være slut med at sidde at grunde over deres symbolik, inden man kører ind i området.

Når man ser dem samlet er der god grund til at kalde det en saga - for billedverdenen er ren middelalder. Se f.eks. Jakob H. Zeuthens fortjenstfulde lille 'Bogen om danske kommunevåben' som pt kan købes for spotpris i en af bogkæderne. Heraldikken har sine love som skriver sig tilbage til riddertiden, så der har ikke sneget sig vindmøller eller termostater eller FH-stole ind i kommunevåbnene. Det er symboler for landskabet, symboler for dyr og symboler for historien. For så vidt fascinerende. Kun tre kommuner, Søndersø, Tølløse og Løkken-Vrå har formået at lave noget, som lugter af nutidig symbolik

Men skal 100 nye kommuner nu til at arbejde på nye våben? Typisk vil vel så være, at den største af de gamle kommuner lægger våben til sammenslutningen. En tid vil det genere, det vil give de andre kommuner et skær af at være annekterede. Men faktisk kan forholdene opleves fuldt så ændrede i den store kommune som i den mindre.

Det er slet ikke gratis at lave nye våben, så her er et forslag, der skulle bremse sådanne tiltag. Når man ser tilbage på udviklingen siden sidste sammenlægning, så kunne der også gå år og dag, inden nogen har besluttet sig. Jeg foreslår følgende.

Alle kommunevåben afskaffes. Der udarbejdes fra centralt hold et symbol/ikon/logo - kald det blot ikke våben, som skal på alle officielle skrivelser. Hver kommune knytter så sit navn på. Regionerne gør på samme måde. Det nye logo er klar når de nye kommuner og regioner starter.

Det vil repræsentere en afslutning på små-kommuner-tiden og signalere ny tid. Det kunne være, at vi dermed fik et symbol som peger fremad, i stedet for nutidens kommunevåben, der næsten alle som en peger bagud.

Vi skal ikke kaste vrag på historien, det er slet ikke det som er meningen med dette forslag. Vi kan finde andre måder at knytte an til historien på. Vi kan bruge de gamle våben i andre sammenhænge, f.eks. for de lokalhistoriske arkiver rundt om, bevare arkiverne i stedet for også at fusionere dem.

Men praktisk ville det jo være, at vi straks kunne se på brevets logo, om det var fra regionen eller kommunen, så de to typer skulle have hvert sit symbol og navnet vil så give os svaret på hvilken. Regionen og kommunen vil også dermed signalere, at de er dele af en større helhed, ikke et len der kører efter egne love.


Rent praktisk

LOV OM KOMMUNERNES STYRELSE

gældende fra 1. juli 2001 lyder:

§ 4.

Ændring af en kommunes navn kan kun ske med indenrigsministerens samtykke.

Stk. 2. Kommunevåben og -segl, der er registreret i Patent- og Varemærkestyrelsen, er forbe-

beholdt de kommunale myndigheder i den pågældende kommune. Erhvervsministeren

fastsætte regler om ansøgning, registrering, udslettelse m.v. af kommunevåben og -segl

samt regler om gebyrer for indlevering af ansøgninger og for udskrifter af registret.

Dette kunne ændres til

Stk. 2. Indenrigsministeriet registrerer i Patent og Varemærkestyrelsen et logo for regionerne og et logo for kommunerne. Logo sammen med navn skal påføres skrivelser fra regionerne /kommunerne. I sammenhæng med regionens navn / kommunens navn er logoet forbeholdt de regionale/kommunale myndigheder i den pågældende region/kommune.


Logo i stedet for våben.

Frederiksborg Amts Avis 6. juni 2005

I Frederiksborg Amts Avis 11.11.2004 foreslog jeg, at man afskaffer de gamle kommunevåben og indfører et fælles kommunalt logo, hvor hver kommune så selvfølgelig kunne sætte sit eget navn. Nu kan avisen så i dag fortælle, at folk i Hillerød arbejder på et nyt våben for den nyfødte Hillerød/Skævinge kommune. Et godt eksempel på det misk-mask vi skal slås med. Jeg skal derfor her appellere til, at man i stedet bruger kræfterne på at få regeringen til at ændre den paragraf i kommunernes styrelseslov som styrer dette område. Det kunne blive et godt positivt symbol på kommunesammenlægningerne og hvad deraf følger. Jeg har såmænd et ganske konkret forslag til ordlyd at brygge videre på:

Indenrigsministeriet registrerer i Patent og Varemærkestyrelsen et logo for regionerne og et logo for kommunerne. Logo sammen med navn skal påføres skrivelser fra regionerne /kommunerne. I sammenhæng med regionens navn / kommunens navn er logoet forbeholdt de regionale/kommunale myndigheder i den pågældende region/kommune.

 


 

Nyt kommunelogo

Politiken 6. juni 2005

Lav et fælles kommunelogo for alle landets kommuner, hvor hver kommune kan placere sit navn. Afskaf dermed de middelalderlige ridderskjolde og lad dem symbolisere den fortid, de er en del af. Samtidig kan der spares en masse tid, kræfter og penge på halsstarrige forsøg på at leve op til fortidige krav til heraldik og symbolik.


 ..........8. november 2005, stort opsat artikel på 2. sektions forside af Politiken, som fortæller om arbejdet med nye kommunevåben. Netop som man kunne frygte: Et arbejde som koster millioner. Det problematiseres ikke, researchen har ikke rakt så dybt, at mit forslag er blevet opdaget. Det var ellers en artikel som skulle være kommet, mens tid var - til forandring. Mit indlæg bragt i Frederiksborg Amts Avis 11.11.2004 var først blevet afvist af Politiken. Kom iøvrigt siden også i Danske Kommuner, men ingen tog debatten op.


www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW