www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW


Debatforum WWW

Rådhusvej 1980 -
før den havde skåret sig færdig gennem Ravnsholt Skov

Naturbeskyttelse betragtes ikke som et formål i sig selv. Landskabet funktionaliseres inden for en traditionel planlægning, som på et rationalistisk værdigrundlag søger de enkelte sektorers udbygning effektiviseret hver for sig. Resultatet bliver den samme type funktionsdelte planer, som allerede har spillet fallit inden for byplanlægningen: landskabet inddeles i zoner for erhversudnyttelse, byudvikling og rekreation. Naturen reduceres til restarealer, som indrettes til fritidsaktiviteter efter de mest konforme normer: kondistier, rastepladser, udsigtspunkter osv.

citat fra Landskap 4/5 1980 p. 85 ff: En rapport fra kommuneplanlægningen i Allerød. Af Erik Büchert, Geert Egger og Per-Olof Johansson

 www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW

@