www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW


Debatforum WWW

Per-Olof Johansson

20 år med Nøglehullet
Fra bladet "Ny Alder" oktober 2004

Udvalgte artikler fra Nøglehullet 1984-2007

I 20 år har LAFAK, som er forkortelsen for Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune udsendt et lille blad 3 gange om året - Nøglehullet. Foreningens logo er en nøgle - nøglen til fortiden. I Nøglehullet får vi kig ind i fortiden - . Fra en teknisk svag start i 1984 fik bladet hurtigt sin faste form. To til tre længere artikler suppleret med små notitser - efterlysninger, fremlysninger og små nyheder.

Taget som en helhed fremstår de 20 års række af blade i dag som et enestående værk. Kun de færreste har det vel komplet, men selv ukomplet fremtræder det med en rigdom af oplysninger, som man for 20 år siden ville have haft svært ved at forestille sig skulle blive resultatet. Redaktørerne har været Ole Høegh Post (nuværende formand) samt den ansatte arkivar, og derfor nu (siden 1990) Birthe Skovholm. De har samtidig været vigtige leverandører af stof. Hvad dette har kostet af fritidsarbejde kan ikke gøres op. Øvrige artikler kommer til verden ved skribenternes initiativ eller ved direkte opfordringer. Mange af skribenterne har samtidig været flittige, frivillige medarbejdere på arkivet, hvilket arbejde så direkte har kunnet give anledning til bidrag til bladet. Ofte har artiklerne givet anledning til fremkomsten af nyt billedmateriale - men lige så ofte har redaktionen suppleret artiklerne med billeder fra arkivet, så bladene i dag simpelthen kan gennemblades som en billedkavalkade over fortid i Blovstrød, Lillerød og Lynge.

Hvor længe og om vi fortsat skal have noget som hedder "Allerød Kommune" er i skrivende stund uvist - så lad der hermed være peget på en prisværdig aktivitet, som blev en af de gode, indirekte frugter af den forrige kommunesammenlægning. Lad os håbe, at dette arbejde ikke bliver sat i stå af en ny fusion.

Per-Olof Johansson

Fra bladet "Ny Alder" oktober 2004

 


Apropos Ny Alder: Bladet sendes til alle over 60 år i Allerød Kommune samt førtidspensionister under 60 år. Andre interesserede kan hente bladet på biblioteket eller bestille det tilsendt efter aftale med Pension- og Handicapservice på Allerød Rådhus Tlf. 48 100 100 Allerød Kommune


www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW

@