www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Blog


Debatforum WWW

Avisindlæg februar 2008

Om Kommunernes Landsforening

1. Gør privatreligt KL til offentligretligt KL-ting!

2.KL’s revisionsafdeling solgt
Frederiksborg Amts Avis 5. februar 2008: Umuligt system fra første dag.

Gør privatreligt KL til offentligretligt KL-ting!

Per-Olof Johansson, Lillerød

”Budgetter skal holde” melder en overskrif t i FAA 1.2. Dansk Folkepartis finansordfører refereres for at sige, at det nuværende aftalesystem mellem regering og KL har spillet fallit, da aftalen de otte ud af ti gange ikke er blevet overholdt. Så vidt så godt, men så hører enigheden også op. Egentlig nægter jeg at tro, at en finansordfører kan have udtalt sig, som der refereres. Her står, at systemet skal laves om ” så udgifterne ikke fremover overskrider budgetterne”. Problemet er ikke, at kommunerne overtræder deres budgetter. I Danmark er det kommunerne som hver for sig har kompetencen til at beslutte hver sit budget. Derfor er aftalen mellem regering og Kommunernes Landsforening ikke en retlig bindende aftale. Aftalen gælder kommunerne under et, men budgetterne vedtages ikke ”under et”. Vurderingen af, om aftalen er overskredet sker først, når budgetterne er vedtaget! Så må det være ganske logisk, at der meget let sker en overskridelse af aftalen. Formuleringen om kommunernene under et har den klare begrundelse, at det økonomisk set er helheden som det er i regeringens interesse at have styr på, ikke den enkelt kommune.

Så skulle Kristian Thulesen Dahl også have foreslået, at KL skal have myndighed til at gå; ind og diktere de enkelte kommuners budgetter. KL er en forening på privatretligt grundlag og kan selvfølgelig ikke få tildelt en sådan myndighed. En realisabel model var måske, at de kommunale budgetter først kunne betragtes som endeligt vedtagne, når de var godkendt af et KL-ting. Det ville kræve en omfattende lovændring der slusede KL ind i det offentligretlige system således at lov om offenttlighed i forvaltningen, åbne regnskaber osv blev gældende – det er vist en længere sag at gå i gang med, men den har vi ventet på siden forrige kommunesammenlægning!


Dagbladet Information 4. februar 2008

KL’s revisionsafdeling solgt

Per-Olof Johansson, Lillerød

I hele den tid Kommunernes Revisionsafdeling under det ene eller andet navn har eksisteret, har det været en urimelighed, at den havde den tætte kontakt til kommunerne. Kommunernes Landsforenings organisering som forening på privatrettens grund har fra dag et været forskruet og betænkelig. At KL også stod for kommunernes revision var åbenlyst urimeligt. Denne urimelighed er nu blevet rettet ved at Kommunernes Revision er blevet solgt. Når man i utallige læserbreve og artikler gennem 30 år har harpet på også dette aspekt af KL, er det da med lidt forundring man ser, med hvilken selvfølgelighed man nu henviser til, at det er for at opnå kravet om bl.a. – habilitet! Det er ny lovgivning, som sætter trumf på, men uanset lovgivning eller ej har det jo hele vejen igennem stået klart, at foretagendet byggede på inhabile deltagere.

Måske skal vi så en dag se, at man med sam me selvfølgelighed får en lovgivning, der fører KL ind i det offentligretlige system, f.eks. således at lov om offentlighed kommer til at gælde også for det foretagende. Karakteristisk for det privatretlige grundlag må vel være, at prisen for salget af Kommunernes Revision A/S har parterne vedtaget ikke kommer offentligheden ved!

 

 


www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW

@