www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW | Splints & Co


Debatforum WWW

Benny Pedersen optog video med Per-Olof Johansson i Allerød

 

 

 

 

Fra Frederiksborg Amts Avis tirsdag 19. juli 2005,
forsiden med foto af den fotograferende Benny Pedersen og Per-Olof Johansson foran værkstedets dør.
2. sektion, side 2 i Allerød rubrikken med foto af Thomas Olsen.
( med tak for tilladelsen fra
Frederiksborg Amts Avis)

Lokal digter foreviget med oplæsning på video.

Per-Olof Johansson optaget på video, mens han læser digte på forskellige steder i sit nærområde.

Allerød: Til daglig er Per-Olof Johansson souschef ved skolefritidsordningen på Skovvangskolen, men han skriver også digte, og det er i sin egenskab af digter, han nu er blevet foreviget på DVD-video, mens han læser nogle af sine digte forskellige steder i det nærområde, hvor han bor og bliver inspireret.

Første stop var Tokkekøbvej 9, hvor Per-Olof Johanssons forældre i sin tid drev Lillerød Spånkurvefabrik. I dag bor Per-Olof Johansson på Møllevænget, men som barn boede han på Birkevej og efter skoletid løb han ofte over på forældrenes fabrik.

- Det var et sted man opholdt sig meget. Den gang var der jo ikke nogen fritidsordning, siger Per-Olof Johansson og mindes, at de blandt andet legede ved vandhullet, hvor træstammerne til spånkurvene blev opbevaret, og i nabohuset boede hans farmor. Fabrikken blev lukket i 1970, og blev overtaget af hans bror Arne, der stadig har den som base for sine mange kreative sysler. og i dag bor Per-Olof Johanssons søn i nabohuset.

Foran døren til den gamle fabrik blev Per-Olof Johansson således foreviget, mens han læste sit digt om Lillerød Spånkurvefabrik fra digtsamlingen fra 1996 "Rædsel sammen med fryd" foran kameraet. Bag kameraet stod hans digterkollega Benny Pedersen, der tidligere har boet i Jægerspris og siddet i Jægerspris Byråd for SF, men i dag bor i Albertslund, hvor hans kone er vokset op. Benny Pedersen, der som barn selv boede i Uvelse og har gået på Lynge Skole fra 7. klasse til 2. real, er ansat på Novozymes, men laver ind i mellem også udsendelser for Albertslund Radio. hvor Per-Olof Johansson også har læst digte op. I foråret 2005 begyndte Benny Pedersen at lave en række videooptagelser med danske digtere. Formålet er at lave en række portrætfilm af cirka 30 minutters varighed, hvor hver digter fortæller om sig selv og sin by og undervejs læser nogle af sine digte op.

- Jeg vil gerne være med til at portrættere danske digtere, hvor de bor, siger Benny Pedersen, der allerede har fire færdige film og har aftaler med yderligere 7-8 stykker, der gerne vil være med. De får ikke noget honorar, men får selv et eksemplar af portrættet sammen med alle rettigheder til eventuel offentliggørelse, og Per-Olof Johansson synes, det er en smaddergod ide-

- Jeg elsker den slags opfordringer - simpelthen, siger han. Samtidig ser han det - lige som sin medvirken i Albertslund Radio - som en mulighed for at få sine digte ud.

- Man skriver noget som ikke er tænkt lokalt. Det har et lokalt udgangspunkt, men hensigten er ikke lokal, fastslår Per-Olof Johansson.

På turen rundt i kommunen blev han også foreviget ved Hvidesten, Sandholmlejren, mindepladen for fundet af Brudevæltelurerne, den nye H.C.Andersen skulptur og Blovstrød Kirkegård, og seancen sluttede med, at han læste digtet "President Bush in Denmark" siddende på sin vestvendte altan med udsigt i retning af Hillerødmotorvejens forlængelse, hvor "verdens mægtigste mand" kørte forbi den 6. juli 2005-08-02.

ross

President Bush in Denmark


Kort efter kl. 8 den 6. juli 2005
kørte verdens mægtigste mand
forbi på Hillerød trafikmotorvej.
Vi så de blå blink her fra Lillerød
og så følgehelikopterne for og bag kortegen
et mindeværdigt øjeblik
"verdens mægtigste mand"
spejler sig i det danske vand.
Ingen mennesker, kun en musvåge
tør uautoriseret overvåge området
på jagt efter Mickey Mouse.
Her forbi kom Carl X Gustav
"verdens mægtigste mand"
på vej fra Roskilde den 3. marts 1658
til Frederiksborg Slot
for at møde Frederik III
efter den smertelige fredsslutning
hvor Frederik afstod
Skåne, Halland og Blekinge
rigshofmester Gersdorf hviskede,
da han skrev under:
"Gid jeg ikke kunne skrive".
Hvor fiktivt at tænke sig
"verdens mægtigste mand"
komme her forbi om 347 år
og ham, der bor her har et billede
af præsident Bush på vej forbi
som jeg af Carl X Gustav på vej her forbi
få associationer til denne krigssituation
Danmark var i 2005.
Måske en endnu fjernere krig kan tænkes
end denne krigssituation
Danmark er i, tusind og en nat herfra.
 

© Per-Olof Johansson

Billedet: Et udsnit af dobbeltkopperstikket, hvor Carl X Gustav 3. marts 1658 på det øverste ankommer til Frederiksborg Slot for at holde forsoningsfest med Frederiks III, og på det nederste ses ved afrejsen 5. marts, begge med Frederiksborg Slot i baggrunden Stukket af le Pautre efter tegninger af Erik Dahlberg til Samuel Pufendorfs værk om Carl X Gustavs bedrifter fra 1696.

I Erik Dahlbergs dagbog er ankomsten til Hillerød skildret således:

Och effter middagsmåltijden begaf Hans Maij:tt sig igen på resan och blef af konungen i Danmark een god half mihl på denne sidan Friedrichsborgh iempte alle Danmarks rijkes rådh, een trefflig stoor mykenhet af adel och andre persohner iemptes 12 compagnier till häst opå det aller herlligste och prechtigste beneventeret och undfången och till Fredrichsborgh beledsagat och medh salvor uthur styker och mussqweter regaleret, ...

Hermann Lundström (udg.)
Erik Dahlbergs Dagbok 1625-1699
Upsala [1912]


Per-Olof læser digtet Lillerød Spånkurvefabrik


Per-Olof læser digtet "Lillerød Spånkurvefabrik" ved indgangen til den tidligere spånkurvefabrik.


www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW | Splints & Co

@